# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda SketchUp for Interior Design
348.48 MB 102 97
رایگان
2
Lynda SketchUp for Architecture Fundamentals
1.09 GB 113 199
رایگان
3
Lynda SketchUp 2015 Essential Training
446.81 MB 90 163
رایگان
4
Lynda Google SketchUp Pro Tools and Techniques
221.65 MB 91 124
رایگان
5
Digital Tutors Conceptual Site Modeling With SketchUp and Google Earth
771.12 MB 91 39
رایگان
Lynda SketchUp for Interior Design

Lynda SketchUp for Interior Des ...

با مشاهده این کورس آموزشی طراحی نقشه دو بعدی یک ساختمان در SketchUp را آموخته و پس از آن مدل سازی فضای درونی و وسایل منزل از قبیل کمدها و پنجره ها و م ...

دانلود 97
348.48 MB
رایگان
Lynda SketchUp for Architecture Fundamentals

Lynda SketchUp for Architecture ...

اسکچ‌آپ نرم‌افزاری کارآمد برای طراحی‌های سه‌بُعدی به ویژه در زمینه‌ی طراحی انواع مدل‌های مربوط به معماری است و کاربُردی بسیار آسان و غیرپیچیده دارد. ا ...

دانلود 199
1.09 GB
رایگان
Lynda SketchUp 2015 Essential Training

Lynda SketchUp 2015 Essential T ...

اسکچ آپ (Sketch up) یکی از محبوبترین نرم افزارهای گوگل در زمینه دو بعدی و سه بعدی سازی (به ویژه در حوزه معماری، مهندسی راه و ساختمان، مهندسی مکانیک، و ...

دانلود 163
446.81 MB
رایگان
Lynda Google SketchUp Pro Tools and Techniques

Lynda Google SketchUp Pro Tools ...

نرم افزار Google SketchUp یکی از بهترین نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی می باشد که به دلایل متفاوت که مهمترین آن سرعت و سادگی بالای این نرم افزار در خلق ...

دانلود 124
221.65 MB
رایگان
Digital Tutors Conceptual Site Modeling With SketchUp and Google Earth

Digital Tutors Conceptual Site ...

همانطور که می دانید بوسیله نرم افزار اسکچ آپ می توان به مدل سازی ساختمان ها پرداخت ، با مشاهده این کورس آموزشی طریقه مدل سازی ساختمان ها در SketchUp و ...

دانلود 39
771.12 MB
رایگان

بارگزاری