# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors - Reusing Control Rigs in Maya
-1 Bytes 6 0
رایگان
2
Digital Tutors - Rigging the Human Face in Maya
2.94 GB 2 0
رایگان
3
Digital Tutors - Rigging Sea Creatures in Maya
2.27 GB 1 0
رایگان
4
Digital Tutors - Rigging Quadrupeds in Maya
2.07 GB 2 0
رایگان
5
Digital Tutors - Rigging Cartoon Vehicles In Maya
1.67 GB 1 0
رایگان
6
Digital Tutors - Quick Start to Rigging in Maya - Volume 3
1.60 GB 4 0
رایگان
7
Digital Tutors - Quick Start to Rigging in Maya - Volume 2
911.79 MB 3 0
رایگان
8
Digital Tutors - Quick Start to Rigging in Maya - Volume 1
1.53 GB 3 0
رایگان
9
Digital Tutors - Pushing Your Character Rigs Beyond the Basics in Maya
4.57 GB 2 0
رایگان
10
Digital Tutors - Maya in Production - Volume 4 of 5 - Advanced Riggin 2
481.18 MB 1 0
رایگان
11
Digital Tutors - Maya in Production - Volume 4 of 5 - Advanced Riggin 1
419.76 MB 1 0
رایگان
12
Digital Tutors - Introduction to Rigging in Maya
1.27 GB 2 0
رایگان
13
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 3 Rigging
2.24 GB 4 0
رایگان
14
Digital Tutors - Enhanced IK Animal Rigging in Maya
3.30 GB 4 0
رایگان
15
Digital Tutors - Creating Custom Muscles in Maya
3.21 GB 4 0
رایگان
16
Digital Tutors - Introduction to Character Rigging in Maya
225.91 MB 5 0
رایگان
17
Digital Tutors - Character Rigging for Production in Maya
2.86 GB 2 0
رایگان
18
Digital Tutors - Cartoon Character Rigging in Maya
2.19 GB 2 0
رایگان
19
Digital Tutors - Blend Shape-Based Facial Rigging in Maya
2.12 GB 3 0
رایگان
20
Digital Tutors - Automotive Modeling in 3ds Max 2015
3.21 GB 4 0
رایگان
21
Digital Tutors - Transferring Animation Between Maya and 3ds Max
713.46 MB 1 0
رایگان
22
Digital Tutors - Advanced Character Rigging in Maya
3.62 GB 3 0
رایگان
23
Digital Tutors - Accelerating the Character Rigging Process in Maya
1.94 GB 5 0
رایگان
Digital Tutors - Reusing Control Rigs in Maya

Digital Tutors - Reusing Contro ...

در این کورس آموزشی استفاده مجدد از سیستم Rigging کاراکترها را خواهید آموخت همچنین ویرایش و اطلاح Rigging برای هماهنگ نمودن آن با هدفی دیگر را نیز به خ ...

-1 Bytes
رایگان
Digital Tutors - Rigging the Human Face in Maya

Digital Tutors - Rigging the Hu ...

صورت انسان در انیمیشن ها و بازی ها بسیار حائز اهمیت است چرا که انتقال احساس و روایت داستان از طریق آن صورت می گیرد ، در این مجموعه آموزش طراحی سیستم R ...

2.94 GB
رایگان
Digital Tutors - Rigging Sea Creatures in Maya

Digital Tutors - Rigging Sea Cr ...

در این مجموعه آموزش اصول و تکنیک های Rigging جانوران دریایی را در نرم افزار Maya به خوبی خواهید آموخت ، همانطور که می دانید Rigging نقش اساسی در متحرک ...

2.27 GB
رایگان
Digital Tutors - Rigging Quadrupeds in Maya

Digital Tutors - Rigging Quadru ...

آموزش ریگ حیوانات در مایا در این آموزش نرم افزار Maya ، تکنیک های ضروری رو برای ریگ کردن چهار پایان یاد خواهید گرفت

2.07 GB
رایگان
Digital Tutors - Rigging Cartoon Vehicles In Maya

Digital Tutors - Rigging Cartoo ...

همان طور که می دانید Rigging پروسه ساخت و تنظیم نقاطی و یا به شکل ساده تر اسکلت بندی یک مدل است که از طریق این اسکلت ها می توان با سرعت و دقت بسیار با ...

1.67 GB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Rigging in Maya - Volume 3

Digital Tutors - Quick Start to ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر تمامی ابزارها و تکنیک های Rigging و آماده سازی کاراکترها برای انیمیشن سازی در Maya 2014 مسلط خواهید گردید .

1.60 GB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Rigging in Maya - Volume 2

Digital Tutors - Quick Start to ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر تمامی ابزارها و تکنیک های Rigging و آماده سازی کاراکترها برای انیمیشن سازی در Maya 2014 مسلط خواهید گردید .

911.79 MB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Rigging in Maya - Volume 1

Digital Tutors - Quick Start to ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر تمامی ابزارها و تکنیک های Rigging و آماده سازی کاراکترها برای انیمیشن سازی در Maya 2014 مسلط خواهید گردید .

1.53 GB
رایگان
Digital Tutors - Pushing Your Character Rigs Beyond the Basics in Maya

Digital Tutors - Pushing Your C ...

در این آموزش مربی دوره Delano Athias ، نحوه فشار آوردن به ریگ کاراکتر(push our character rigs) را فراتر از اصول اولیه در نرم افزار Maya آموزش میدهد. ...

4.57 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Rigging in Maya

Digital Tutors - Introduction t ...

همان طور که می دانید کنترل حرکات شخصیت ها در اکثر نرم افزار های سه بعدی از طریق شبکه ای متصل به هم از Bone ها صورت می گیرد فرایند ساخت این Bone ها و ک ...

1.27 GB
رایگان
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 3 Rigging

Digital Tutors - Infiltrator Pr ...

In this course we will take the crab robot Justin has built and rig it to performance based off of the certain specifications. We'll construct the con ...

2.24 GB
رایگان
Digital Tutors - Enhanced IK Animal Rigging in Maya

Digital Tutors - Enhanced IK An ...

This Maya tutorial will teach the viewer how to rig a mountain lion harnessing the power of Enhanced IK in Maya. In this tutorial, Farley Chery will l ...

3.30 GB
رایگان
Digital Tutors - Creating Custom Muscles in Maya

Digital Tutors - Creating Custo ...

با مشاهده این کورس آموزشی چگونگی ایجاد کردن عضلات و Volume مورد نیاز بدن کاراکتر را بدون از دست دادن سرعت و دقت در Rigging کاراکترها به خوبی خواهید آم ...

3.21 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Character Rigging in Maya

Digital Tutors - Introduction t ...

هر کاراکتر از دو بخش پوسته و اسکلت تشکیل شده است ، که با استفاده از اسکلت یک کاراکتر می توان بر روی متحرک سازی قسمت های مختلف آن کنترل بسیار مناسبی دا ...

225.91 MB
رایگان
Digital Tutors - Character Rigging for Production in Maya

Digital Tutors - Character Rigg ...

در این مجموعه ابزارها و تکنیک های تنظیم Rig کاراکتر ها در نرم افزار مایا آموخته می شود ، Rigging مناسب کاراکترها سبب صرفه جویی عظیم در وقت و بودجه پرو ...

2.86 GB
رایگان
Digital Tutors - Cartoon Character Rigging in Maya

Digital Tutors - Cartoon Charac ...

هر کاراکتر از دو بخش پوسته و اسکلت تشکیل شده است ، که با استفاده از اسکلت یک کاراکتر می توان بر روی متحرک سازی قسمت های مختلف آن کنترل بسیار مناسبی دا ...

2.19 GB
رایگان
Digital Tutors - Blend Shape-Based Facial Rigging in Maya

Digital Tutors - Blend Shape-Ba ...

این مجموعه آموزش در Maya 2015 تدریس می گردد ، اما مطالب آن در دیگر نسخه های این نرم افزار نیز قابل اجراست.

2.12 GB
رایگان
Digital Tutors - Automotive Modeling in 3ds Max 2015

Digital Tutors - Automotive Mod ...

در این آموزش از سایت دیجیتال تورس Joshua Kinney به طراحی یک ماشین زیبا در تری دی مکس میپردازد.این آموزش با پرداختن به صفر تا صد ساخت ماشین میپردازد

3.21 GB
رایگان
Digital Tutors - Transferring Animation Between Maya and 3ds Max

Digital Tutors - Transferring A ...

با مشاهده این کورس آموزشی منتقل کردن انیمیشن ها و سیستم های Rigging بین برنامه های Maya 2014 و 3Ds Max 2014 را به خوبی فراخواهید گرفت .

713.46 MB
رایگان
Digital Tutors - Advanced Character Rigging in Maya

Digital Tutors - Advanced Chara ...

با مشاهده این کورس آموزشی به طور کامل و گام به گام بر امکانات ، ابزارها و پروسه های کاری Rigging موجود در نرم افزار Maya مسلط خواهید شد . شایان ذکر اس ...

3.62 GB
رایگان
Digital Tutors - Accelerating the Character Rigging Process in Maya

Digital Tutors - Accelerating t ...

با مشاهده این کورس آموزشی تکنیک ها و ابزارهایی را خواهید آموخت که با استفاده از آن ها می توانید سرعت خود در Rigging کاراکترها در مایا را افزایش دهید.

1.94 GB
رایگان

بارگزاری