Digital Tutors - Simulating a Flamethrower Effect in Maya

Digital Tutors - Simulating a F ...

با مشاهده این کورس آموزشی شبیه سازی دود و بویژه افکت یخ خشک را خواهید آموخت. پس از مشاهده این کورس آموزشی علاوه بر یادگیری این تکنیک می توانید انواع ا ...

519.01 MB
رایگان
Digital Tutors - Simulating a Burning Matchstick Effect in Maya

Digital Tutors - Simulating a B ...

در این کورس آموزشی از طریق پروژه شبیه سازی آتش گرفتن یک چوب کبریت ، بر ایجاد آتش ، دود و انیمیشن ساختن با این موارد مسلط خواهید شد.

412.67 MB
رایگان
Digital Tutors - mental ray Workflows in Maya Subsurface Scattering

Digital Tutors - mental ray Wor ...

در این کورس آموزشی هر آن چه را که لازم است برای رندر های بی نقص و زیبا در Maya بوسیله منتال ری بدانید به شما آموزش داده خواهد شد .

432.45 MB
رایگان
Digital Tutors - Lighting A Scene For Feature Film With V-Ray In Maya

Digital Tutors - Lighting A Sce ...

در این آموزش از سایت دیجیتال تورس Clifford Otomi Green به آموزش رندرینگ ,متریال گذاری ,نور پردازی , پست پرداکشن در نرم افزار Nuke میپردازد.در پایان آ ...

494.12 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Lighting in Maya

Digital Tutors - Introduction t ...

مایا (Maya) یک نرم‌افزار جامع است که به بخش های مختلفی تقسیم شده که هر بخش ویرایش و ایجاد یکی از مراحل ساخت انیمیشن رابر عهده دارد و نیاز کاربر را به ...

433.07 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Lighting in Maya 2012

Digital Tutors - Introduction t ...

در این مجموعه آموزش بر استفاده از تمامی ابزارها و امکانات نرم افزار مایا به منظور نورپردازی مسلط خواهید شد ، در این مجموعه آموزش هم چنین کاربرد امکانا ...

483.04 MB
رایگان
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya

Digital Tutors - Creating Reali ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر مدل سازی ، UV Mapping ، اعمال بافت و ماتریال ، رنگ آمیزی و تنظیم گزینه های رندر برای داشتن مدل های بسیار بسیار واقعی جهت ...

9.42 GB
رایگان
Digital Tutors - Creating Light Rigs in Maya

Digital Tutors - Creating Light ...

با مشاهده این کورس آموزشی چگونگی نورپردازی مدل ها و صحنه به منظور ایجاد کردن تصویری مطلوب جهت ارائه و نمایش محصول در مایا را به خوبی فراخواهید گرفت ، ...

2.08 GB
رایگان
Digital Tutors - Creating Fire and Smoke using Maya Fluid Effects

Digital Tutors - Creating Fire ...

با مشاهده این کورس آموزشی استفاده از امکانات نرم افزار Maya به خصوص سیستم ذرات و افکت های Fluid این برنامه را برای ساخت آتش و دود به خوبی فرا خواهید گ ...

827.63 MB
رایگان
Digital Tutors - Creating Cinematic Underwater Lighting in Maya

Digital Tutors - Creating Cinem ...

با مشاهده این مجموعه آموزش نورپردازی سینمایی انیمیشن های زیر آب را بوسیله نرم افزار Maya خواهید آموخت.

942.91 MB
رایگان
Digital Tutors - Creating a Realistic Candle Flame in Maya

Digital Tutors - Creating a Rea ...

در این کورس آموزشی نحوه ایجاد یک شمع شعله ور با استفاده از سیستم Fluids و تنظیم رفتار شعله آن را در نرم افزار مایا به خوبی فرا خواهید گرفت.

633.19 MB
رایگان
Digital Tutors Introduction to mental ray in Maya 2014

Digital Tutors Introduction to ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر پروسه کامل تنظیم نورپردازی ، ساخت و اعمال ماتریال و Render مدل و صحنه های سه بعدی با استفاده از موتور رندر Mental Ray در ...

دانلود 29
2.05 GB
رایگان

بارگزاری