# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - 3ds Max 9 Modeling
1.30 GB 2 0
رایگان
2
Digital Tutors - Creating Walk Cycles in 3ds Max
859.82 MB 4 0
رایگان
3
Digital Tutors - UV Mapping Workflows in 3ds Max
1.98 GB 4 0
رایگان
4
Digital Tutors - Utilizing Shading Networks in 3ds Max
428.58 MB 4 0
رایگان
5
Digital Tutors - Rigging Wings in 3ds Max
1.32 GB 4 0
رایگان
6
Digital Tutors - Rigging Quadrupeds in 3ds Max
2.07 GB 3 0
رایگان
7
Digital Tutors - Rigging and Animation Workflows Using CAT in 3ds Max
1.50 GB 2 0
رایگان
8
Digital Tutors - Rendering Impressive Architectural Interiors in 3ds Max and V-Ray
3.49 GB 4 0
رایگان
9
Digital Tutors - Rendering Day and Night Section Views in 3ds Max and V-Ray
1.74 GB 4 0
رایگان
10
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max - Volume 4
1.24 GB 3 0
رایگان
11
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max - Volume 3
1.44 GB 3 0
رایگان
12
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max - Volume 1
1.01 GB 2 0
رایگان
13
Digital Tutors - Material Creation Workflows in 3ds Max
401.69 MB 2 0
رایگان
14
Digital Tutors - Linear Workflow Rendering Strategies in 3ds Max
488.02 MB 2 0
رایگان
15
Digital Tutors - Introduction to Rigging 3ds Max 2013
1.36 GB 3 0
رایگان
16
Digital Tutors - Introduction to Particle Flow in 3ds Max
545.71 MB 2 0
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to Modeling in 3ds Max
874.97 MB 1 0
رایگان
18
Digital Tutors - Introduction to Modeling in 3ds Max 2012
1.81 GB 0 0
رایگان
19
Digital Tutors - Introduction to mental ray in 3ds Max
2.54 GB 1 0
رایگان
20
Digital Tutors - Introduction To Lighting In 3dsmax
286.85 MB 3 0
رایگان
21
Digital Tutors - Introduction to Character Rigging in 3ds Max
1.68 GB 2 0
رایگان
22
Digital Tutors - Introduction to CAT in 3ds Max
1.26 GB 3 0
رایگان
23
Digital Tutors - Introduction to Animation in 3ds Max
416.29 MB 3 0
رایگان
24
Digital Tutors - Introduction to 3ds Max 2014
4.53 GB 2 0
رایگان
25
Digital Tutors - Introduction to 3ds Max 2013
5.96 GB 2 0
رایگان
Lynda - 3ds Max 9 Modeling

Lynda - 3ds Max 9 Modeling

در این مجموعه آموزشی 3Ds Max به آموزش ساخت کاراکترها برای بازی های ویدیویی ، لوگو برای سازمان ها ، شبیه سازی قطعات مکانیکی ابزار آلات در 3Ds Max و در ...

1.30 GB
رایگان
Digital Tutors - Creating Walk Cycles in 3ds Max

Digital Tutors - Creating Walk ...

In this 3ds Max tutorial we will cover the process of creating a Walk Cycle in 3ds Max. One step at a time, we'll break down the body mechanics of a w ...

859.82 MB
رایگان
Digital Tutors - UV Mapping Workflows in 3ds Max

Digital Tutors - UV Mapping Wor ...

In this 3ds Max tutorial, we will discuss the improved workflows and tools that 3ds Max has to offer in the UV Editor. Then we'll discuss the differen ...

1.98 GB
رایگان
Digital Tutors - Utilizing Shading Networks in 3ds Max

Digital Tutors - Utilizing Shad ...

در طی دروس این مجموعه آموزش بر پروسه استفاده از امکانات Shading Network نرم افزار 3Ds Max 2012 مسلط خواهید شد ، ساخت و ویرایش Shading Network ها و کار ...

428.58 MB
رایگان
Digital Tutors - Rigging Wings in 3ds Max

Digital Tutors - Rigging Wings ...

In this 3ds Max tutorial we will learn how to rig a wing. We’ll first take a look at reference and go over some things to think about when constructin ...

1.32 GB
رایگان
Digital Tutors - Rigging Quadrupeds in 3ds Max

Digital Tutors - Rigging Quadru ...

در این دوره آموزشی از شرکت Digital Tutors ، مربی دوره Delano Athias ، به آموزش انیمیت کردن و ریگ چهارپایان در 3ds max می پردازد. ایشان نحوه ی طراح ...

2.07 GB
رایگان
Digital Tutors - Rigging and Animation Workflows Using CAT in 3ds Max

Digital Tutors - Rigging and An ...

همانطور که می دانید در 3Ds Max 2013 مجموعه ای از امکانات و ابزارهای Rigging و انیمیشن سازی افزوده شده است که به CAT ( Character Animation Toolkit ) مو ...

1.50 GB
رایگان
Digital Tutors - Rendering Impressive Architectural Interiors in 3ds Max and V-Ray

Digital Tutors - Rendering Impr ...

Throughout this 3ds Max and V-Ray tutorial we'll go through the complete modeling and rendering workflow for three architectural interior scenes. Y ...

3.49 GB
رایگان
Digital Tutors - Rendering Day and Night Section Views in 3ds Max and V-Ray

Digital Tutors - Rendering Day ...

In this 3ds Max and V-Ray tutorial we'll use RPManager, RailClone and Forest Pack to create realistic looking day-time and night-time sections of a re ...

1.74 GB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max - Volume 4

Digital Tutors - Quick Start to ...

این سری از آموزش های نرم افزار 3ds Max ، دوره های ویژه ایی هستند که با دنبال کردن مباحث به صورت منظم ، دارای نتیجه خواهد بود.سطح این آموزش های مبتدی ...

1.24 GB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max - Volume 3

Digital Tutors - Quick Start to ...

این سری از آموزش های نرم افزار 3ds Max ، دوره های ویژه ایی هستند که با دنبال کردن مباحث به صورت منظم ، دارای نتیجه خواهد بود.سطح این آموزش های مبتدی ...

1.44 GB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in 3ds Max - Volume 1

Digital Tutors - Quick Start to ...

این سری از آموزش های نرم افزار 3ds Max ، دوره های ویژه ایی هستند که با دنبال کردن مباحث به صورت منظم ، دارای نتیجه خواهد بود.سطح این آموزش های مبتدی ...

1.01 GB
رایگان
Digital Tutors - Material Creation Workflows in 3ds Max

Digital Tutors - Material Creat ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر ساخت ، اعمال و تنظیمات ماتریال ها در برنامه 3Ds Max مسلط خواهید شد.

401.69 MB
رایگان
Digital Tutors - Linear Workflow Rendering Strategies in 3ds Max

Digital Tutors - Linear Workflo ...

با مشاهده این کورس آموزشی افزایش کیفیت نورپردازی و رندر در 3Ds Max 2013 را به خوبی خواهید آموخت و در این راستا از روندهای کاری خطی و یا Linear Workflo ...

488.02 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Rigging 3ds Max 2013

Digital Tutors - Introduction t ...

همانطور که می دانید برای انیمیشن سازی نیاز است در ابتدا پروسه Rigging بر روی کاراکترها و مدل های سه بعدی انجام شود ، با مشاهده این کورس آموزشی Rigging ...

1.36 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Particle Flow in 3ds Max

Digital Tutors - Introduction t ...

In this 3ds Max tutorial we will take an introductory look at particle flow to create custom particle systems. Throughout this tutorial, we'll learn h ...

545.71 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Modeling in 3ds Max

Digital Tutors - Introduction t ...

We'll begin this 3ds Max modeling tutorial by looking at the various types of geometry available to you. You'll learn how to organize your model into ...

874.97 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Modeling in 3ds Max 2012

Digital Tutors - Introduction t ...

در طی دروس این مجموعه آموزش بر استفاده از تمامی امکانات ، ابزارها و تکنیک های مدل سازی به کمک نرم افزار مکس به خوبی آشنا خواهیم شد . یکی از امتیازات ا ...

1.81 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to mental ray in 3ds Max

Digital Tutors - Introduction t ...

Having a solid understanding of mental ray's core features, and how they work, is a crucial step toward becoming an efficient and productive rendering ...

2.54 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction To Lighting In 3dsmax

Digital Tutors - Introduction T ...

آموزش ابزارها و روش های نورپردازی گرافیک ها ، انیمیشن ها ، مدل های آماده و . . . در نرم افزار تردی مکس ، در آموزش مالتی مدیا محصول موسسه آموزشی Digita ...

286.85 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Character Rigging in 3ds Max

Digital Tutors - Introduction t ...

برای کنترل مدل های سه بعدی در نرم افزار های مربوطه امکانی به نام Rigging وجود دارد ، Rigging را می توان به بیان ساده ساخت اسکلت و استخوان بندی برای ...

1.68 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to CAT in 3ds Max

Digital Tutors - Introduction t ...

با مشاهده دروس این کورس آموزشی بر استفاده از پلاگین انیمیشن سازی کاراکترها ارائه شده در تری دی مکس موسوم به CAT ( Character Animation Toolkit ) مسلط ش ...

1.26 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Animation in 3ds Max

Digital Tutors - Introduction t ...

آموزش ابزارها و روش های متحرک سازی انواع اجسام و شخصیت های سه بعدی در نرم افزار تردی مکس

416.29 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to 3ds Max 2014

Digital Tutors - Introduction t ...

This in-depth 3ds Max 2014 tutorial is designed to help you get a solid understanding of the core features found in 3ds Max, and help you to ease your ...

4.53 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to 3ds Max 2013

Digital Tutors - Introduction t ...

با مشاهده این کورس آموزشی در ابتدا با نرم افزار تری دی مکس آشنا می شویم ، پس از آن مدل سازی و اعمال بافت با استفاده از این برنامه را آموخته ، سپس بر ت ...

5.96 GB
رایگان

بارگزاری