# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Autodesk Inventor 2018
638.26 MB 9 2
رایگان
2
VariCAD 2018 1.00 Build 20171111
93.12 MB 7 0
رایگان
3
Geometric Stackup v2.1.0.15659
203.75 MB 5 0
رایگان
4
Siemens Engineering DataBases for NX 12.0
1.17 GB 3 0
رایگان
5
Siemens PLM NX v8.0.0.25 64bit with Documentation
3.43 GB 5 0
رایگان
6
Siemens PLM NX v8.0.0.25 32bit with Documentation
3.19 GB 4 0
رایگان
7
Siemens PLM NX V7.5 CAST 64bit
1.11 GB 4 0
رایگان
8
Siemens PLM NX V7.5.CAST 32bit
1.11 GB 6 0
رایگان
9
Siemens NX v9.0.0+ English Documentation 64bit
4.76 GB 7 0
رایگان
10
Siemens NX v8.5.0.23 64Bit with Documentation
5.54 GB 7 0
رایگان
11
Siemens NX v8.5.0.23 32Bit with Documentation
5.32 GB 5 0
رایگان
12
Siemens NX v6.0.3 64bit
560.73 MB 10 0
رایگان
13
Siemens NX v6.0.3 32bit
476.08 MB 5 0
رایگان
14
Siemens NX v5.0.2.2
191.68 MB 6 0
رایگان
15
Siemens NX v11.0 Engineering DataBases
1.34 GB 8 0
رایگان
16
Siemens NX NASTRAN V5.1
104.47 MB 6 0
رایگان
17
Siemens NX NASTRAN V5.1 DOCUMENTATION ADDON
147.05 MB 5 0
رایگان
18
Siemens NX I-DEAS v6 M2
2.87 GB 9 0
رایگان
19
Siemens NX I-DEAS V5 M2
2.64 GB 8 0
رایگان
20
Siemens NX I-deas v12 M3
21.21 GB 9 0
رایگان
21
PTC Pro Engineering WildFire V5.F000 WIN64
3.48 GB 6 0
رایگان
22
PTC Pro Engineering WildFire V5.F000 WIN32
3.40 GB 6 0
رایگان
23
PTC Pro Engineering WildFire v5 M060 WIN64
3.18 GB 5 0
رایگان
24
PTC Pro Engineering WildFire V5 M060 WIN32
3.08 GB 4 0
رایگان
25
PTC Pro Engineering WildFire V4.M170 WIN32
2.78 GB 5 0
رایگان
Autodesk Inventor 2018

Autodesk Inventor 2018

پس از انتشار نسخه‌ی ۲۰۰۹ نرم‌افزار Autodesk Mechanical Desktop که شهرت زیادی در کشورمان دارد، شرکت Autodesk تصمیم گرفت که توسعه‌ی آن را متوقف کند و خص ...

دانلود 2
638.26 MB
رایگان
VariCAD 2018 1.00 Build 20171111

VariCAD 2018 1.00 Build 2017111 ...

ام نرم افزاری برای مهندسین مکانیک می باشد. این نرم افزار دارای ابزارهایی برای طراحی های ۲بعدی و ۳بعدی قطعات ، طراحی صفحات فلزی ، قفسه ها ، لوله ها ، آ ...

93.12 MB
رایگان
Geometric Stackup v2.1.0.15659

Geometric Stackup v2.1.0.15659

طراحی صنعتی امروزه مستمر دارد و در همه موارد و های مهندسی فقیر مهندسی کاربرد دارد. یکی از مسائل طراحی مهندسی تجزیه و تحلیل دقت در تولید است. کار نیا ...

203.75 MB
رایگان
Siemens Engineering DataBases for NX 12.0

Siemens Engineering DataBases f ...

یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول از ...

1.17 GB
رایگان
Siemens PLM NX v8.0.0.25 64bit with Documentation

Siemens PLM NX v8.0.0.25 64bit ...

Siemens PLM NX یک نرم افزار یکپارچه برای طراحی محصول, مهندسی و تولید است که به شما در زمینه ارائه بهتر, سریعتر و موثرتر محصولاتتان کمک می کند. با قابل ...

3.43 GB
رایگان
Siemens PLM NX v8.0.0.25 32bit with Documentation

Siemens PLM NX v8.0.0.25 32bit ...

Siemens PLM NX یک نرم افزار یکپارچه برای طراحی محصول, مهندسی و تولید است که به شما در زمینه ارائه بهتر, سریعتر و موثرتر محصولاتتان کمک می کند. با قابل ...

3.19 GB
رایگان
Siemens PLM NX V7.5 CAST 64bit

Siemens PLM NX V7.5 CAST 64bit

Siemens PLM NX یک نرم افزار یکپارچه برای طراحی محصول, مهندسی و تولید است که به شما در زمینه ارائه بهتر, سریعتر و موثرتر محصولاتتان کمک می کند. با قابل ...

1.11 GB
رایگان
Siemens PLM NX V7.5.CAST 32bit

Siemens PLM NX V7.5.CAST 32bit

Siemens PLM NX یک نرم افزار یکپارچه برای طراحی محصول, مهندسی و تولید است که به شما در زمینه ارائه بهتر, سریعتر و موثرتر محصولاتتان کمک می کند. با قابل ...

1.11 GB
رایگان
Siemens NX v9.0.0+ English Documentation 64bit

Siemens NX v9.0.0+ English Docu ...

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

4.76 GB
رایگان
Siemens NX v8.5.0.23 64Bit with Documentation

Siemens NX v8.5.0.23 64Bit with ...

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

5.54 GB
رایگان
Siemens NX v8.5.0.23 32Bit with Documentation

Siemens NX v8.5.0.23 32Bit with ...

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

5.32 GB
رایگان
Siemens NX v6.0.3 64bit

Siemens NX v6.0.3 64bit

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

560.73 MB
رایگان
Siemens NX v6.0.3 32bit

Siemens NX v6.0.3 32bit

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

476.08 MB
رایگان
Siemens NX v5.0.2.2

Siemens NX v5.0.2.2

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

191.68 MB
رایگان
Siemens NX v11.0 Engineering DataBases

Siemens NX v11.0 Engineering Da ...

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

1.34 GB
رایگان
Siemens NX NASTRAN V5.1

Siemens NX NASTRAN V5.1

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

104.47 MB
رایگان
Siemens NX NASTRAN V5.1 DOCUMENTATION ADDON

Siemens NX NASTRAN V5.1 DOCUMEN ...

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

147.05 MB
رایگان
Siemens NX I-DEAS v6 M2

Siemens NX I-DEAS v6 M2

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

2.87 GB
رایگان
Siemens NX I-DEAS V5 M2

Siemens NX I-DEAS V5 M2

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

2.64 GB
رایگان
Siemens NX I-deas v12 M3

Siemens NX I-deas v12 M3

NX یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) بوده که توسط شرکت Siemens ارائه شده و کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارد. چرخه‌ عمر محصول ...

21.21 GB
رایگان
PTC Pro Engineering WildFire V5.F000 WIN64

PTC Pro Engineering WildFire V5 ...

پرو/اینجینیر (Pro-E ) به معنی (مهندس حرفه‌ای) از جمله توانمند ترین نرم‌افزارهای مهندسی است که برای طراحی سه‌بعدی به کار می‌رود. نام شرکت سازنده آن (PT ...

3.48 GB
رایگان
PTC Pro Engineering WildFire V5.F000 WIN32

PTC Pro Engineering WildFire V5 ...

پرو/اینجینیر (Pro-E ) به معنی (مهندس حرفه‌ای) از جمله توانمند ترین نرم‌افزارهای مهندسی است که برای طراحی سه‌بعدی به کار می‌رود. نام شرکت سازنده آن (PT ...

3.40 GB
رایگان
PTC Pro Engineering WildFire v5 M060 WIN64

PTC Pro Engineering WildFire v5 ...

پرو/اینجینیر (Pro-E ) به معنی (مهندس حرفه‌ای) از جمله توانمند ترین نرم‌افزارهای مهندسی است که برای طراحی سه‌بعدی به کار می‌رود. نام شرکت سازنده آن (PT ...

3.18 GB
رایگان
PTC Pro Engineering WildFire V5 M060 WIN32

PTC Pro Engineering WildFire V5 ...

پرو/اینجینیر (Pro-E ) به معنی (مهندس حرفه‌ای) از جمله توانمند ترین نرم‌افزارهای مهندسی است که برای طراحی سه‌بعدی به کار می‌رود. نام شرکت سازنده آن (PT ...

3.08 GB
رایگان
PTC Pro Engineering WildFire V4.M170 WIN32

PTC Pro Engineering WildFire V4 ...

پرو/اینجینیر (Pro-E ) به معنی (مهندس حرفه‌ای) از جمله توانمند ترین نرم‌افزارهای مهندسی است که برای طراحی سه‌بعدی به کار می‌رود. نام شرکت سازنده آن (PT ...

2.78 GB
رایگان

بارگزاری