# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Translatium 7.7.0 Mac OSX
50.01 MB 9 1
رایگان
2
iTranslate 1.4.5 MAC OSX
17.69 MB 14 0
رایگان
3
iTranslate 1.4.4 MAC OSX
15.79 MB 19 0
رایگان
4
Instant Translate 3.0.2 MAC OSX
14.44 MB 16 0
رایگان
5
Instant Translate 3.1.0 MAC OSX
14.51 MB 16 0
رایگان
6
Ultralingua English Dictionary and Thesaurus v7.1.0.0 MAC OSX
22.36 MB 29 0
رایگان
7
Word Magic General Dictionary v1.0.1 MacOSX
274.38 MB 31 0
رایگان
8
Wicked Bytes Text Reader v1.3 MacOSX
1.00 MB 48 0
رایگان
9
World Book V2011 MacOSX
2.57 GB 65 0
رایگان
10
World Book V2010 MacOSX
2.27 GB 63 1
رایگان
11
World Book V2009 MacOSX
2.03 GB 44 1
رایگان
12
Ultra Translator v2.1 MacOSX
549.12 KB 42 3
رایگان
Translatium 7.7.0 Mac OSX

Translatium 7.7.0 Mac OSX

Translate like a Pro with Translatium - the most powerful translation app for macOS. FEATURES 150+ Languages & Dialects Translate words, phrases, ...

دانلود 1
50.01 MB
رایگان
iTranslate 1.4.5 MAC OSX

iTranslate 1.4.5 MAC OSX

نرم افزار iTranslate یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ترجمه در اپ استور است که نسخه مک آن آماده شده است. این نرم افزار قادر است تا بیش از ۹۰ زبان مختلف ...

17.69 MB
رایگان
iTranslate 1.4.4 MAC OSX

iTranslate 1.4.4 MAC OSX

نرم افزار iTranslate یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ترجمه در اپ استور است که نسخه مک آن آماده شده است. این نرم افزار قادر است تا بیش از ۹۰ زبان مختلف ...

15.79 MB
رایگان
Instant Translate 3.0.2 MAC OSX

Instant Translate 3.0.2 MAC OSX

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد ...

14.44 MB
رایگان
Instant Translate 3.1.0 MAC OSX

Instant Translate 3.1.0 MAC OSX

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد ...

14.51 MB
رایگان
Ultralingua English Dictionary and Thesaurus v7.1.0.0 MAC OSX

Ultralingua English Dictionary ...

Ultralingua & Collins Dictionaries We offer both Ultralingua and Collins branded dictionaries. Ultralingua titles offer tho ...

22.36 MB
رایگان
Word Magic General Dictionary v1.0.1 MacOSX

Word Magic General Dictionary v ...

With over 639,000 entries, 1.2 million translations, 2 million synonyms, and a huge collection of idiomatic expressions in both languages, thi ...

274.38 MB
رایگان
Wicked Bytes Text Reader v1.3 MacOSX

Wicked Bytes Text Reader v1.3 M ...

Text Reader is a simple to use speech synthesizer which will read any text you want for you and gives you the option to save it as an audio file ...

1.00 MB
رایگان
World Book V2011 MacOSX

World Book V2011 MacOSX

نرم افزاری کامل، مختصر و جذاب برای جستجو و دریافت اطلاعات مکان های مختلف دنیا؛ شامل عکس، ویدیو، مقالات و...

2.57 GB
رایگان
World Book V2010 MacOSX

World Book V2010 MacOSX

نرم افزاری کامل، مختصر و جذاب برای جستجو و دریافت اطلاعات مکان های مختلف دنیا؛ شامل عکس، ویدیو، مقالات و...

دانلود 1
2.27 GB
رایگان
World Book V2009 MacOSX

World Book V2009 MacOSX

یک نرم افزار کامل، مختصر و جذاب برای سیاحت دنیا می باشد. ابزاری برای جستجو، یافتن اطلاعات در مورد مکان های مختلف دنیا و شناخت آنها.

دانلود 1
2.03 GB
رایگان

بارگزاری