# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Complete Anatomy 2.1.1.2802 MAC OSX
537.86 MB 33 2
رایگان
2
Ankle & Foot Pro III 3.8 MAC OSX
356.90 MB 38 2
رایگان
3
Muscle System Pro III 3.8 MAC OSX
797.81 MB 59 6
رایگان
4
Knee Pro III 3.8 MAC OSX
385.71 MB 51 2
رایگان
5
Hip Pro III 3.8 MAC OSX
439.78 MB 43 2
رایگان
6
Heart Pro III 3.8 MAC OSX
632.00 MB 45 2
رایگان
7
Hand & Wrist Pro III 3.8 MAC OSX
329.91 MB 41 5
رایگان
Complete Anatomy 2.1.1.2802 MAC OSX

Complete Anatomy 2.1.1.2802 MAC ...

Complete Anatomy نرم افزار آناتومی کامل بدن انسان است که قابلیت نمایش سه بعدی و چرخش 360 درجه در بدن انسان را دارد. این نرم افزار دارای ماژول های دست، ...

دانلود 2
537.86 MB
رایگان
Ankle & Foot Pro III 3.8 MAC OSX

Ankle & Foot Pro III 3.8 MA ...

مجموعه نرم‌افزارهای بسیار پرطرفدار 3D4Medical تاکنون به خاطر قابلیت‌های متعدد چه برای پزشکان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با پزشکی و چه برای علاقه مندان ...

دانلود 2
356.90 MB
رایگان
Muscle System Pro III 3.8 MAC OSX

Muscle System Pro III 3.8 MAC O ...

تاکنون به خاطر قابلیت‌های متعدد چه برای پزشکان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با پزشکی و چه برای علاقه مندان مربوطه، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته ...

دانلود 6
797.81 MB
رایگان
Knee Pro III 3.8 MAC OSX

Knee Pro III 3.8 MAC OSX

تاکنون به خاطر قابلیت‌های متعدد چه برای پزشکان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با پزشکی و چه برای علاقه مندان مربوطه، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته ...

دانلود 2
385.71 MB
رایگان
Hip Pro III 3.8 MAC OSX

Hip Pro III 3.8 MAC OSX

تاکنون به خاطر قابلیت‌های متعدد چه برای پزشکان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با پزشکی و چه برای علاقه مندان مربوطه، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته ...

دانلود 2
439.78 MB
رایگان
Heart Pro III 3.8 MAC OSX

Heart Pro III 3.8 MAC OSX

تاکنون به خاطر قابلیت‌های متعدد چه برای پزشکان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با پزشکی و چه برای علاقه مندان مربوطه، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته ...

دانلود 2
632.00 MB
رایگان
Hand & Wrist Pro III 3.8 MAC OSX

Hand & Wrist Pro III 3.8 MA ...

تاکنون به خاطر قابلیت‌های متعدد چه برای پزشکان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با پزشکی و چه برای علاقه مندان مربوطه، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته ...

دانلود 5
329.91 MB
رایگان

بارگزاری