# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Microsoft Excel 2016 15.39 MAC OSX
768.06 MB 1 0
رایگان
2
MathWorks MATLAB R2017b (9.3.0.713579) macOSX
10.98 GB 1 0
رایگان
3
Maplesoft Maple 2017.3 Update Only macOSX
310.26 MB 1 0
رایگان
4
Mathworks Matlab R2015a MAC OSX
6.67 GB 0 0
رایگان
5
Mathworks Matlab R2014b MAC OS
6.20 GB 0 0
رایگان
6
Mathworks Matlab R2014a Mac Linux
6.94 GB 1 0
رایگان
7
Mathworks Matlab R2013a 8.01 Mac OSX Linux
4.99 GB 1 0
رایگان
8
Mathworks Matlab R2012a Mac OSX LINUX
4.78 GB 2 0
رایگان
9
Tension Software TS Calc v1.1.4 MacOSX
567.98 KB 2 0
رایگان
10
Wolfram Mathematica v11.2.0 macOS
3.59 GB 7 0
رایگان
11
Microsoft Excel 2016 15.38 MAC OSX
763.21 MB 12 0
رایگان
12
Soulver 2.6 MAC OSX
9.42 MB 16 0
رایگان
13
Soulver 2.6.3 MAC OSX
9.48 MB 14 0
رایگان
14
Microsoft Excel 2016.15.37 MAC OSX
762.33 MB 9 0
رایگان
15
Maplesoft Maple 2017.2 MAC OSX
1.40 GB 13 0
رایگان
16
Microsoft Excel 2016 15.36 MAC OSX
760.66 MB 39 0
رایگان
17
Maple 2017 MacOSX
1.17 GB 25 0
رایگان
18
MathWorks MATLAB R2017a MAC OSX
9.92 GB 39 0
رایگان
19
Wolfram Research Mathematica v9.0.0.0 Mac
1.18 GB 30 0
رایگان
20
Wolfram Research Mathematica v8.0.4.0 MacOSX
1.10 GB 27 0
رایگان
21
Wolfram Research Mathematica v7.0.1 Mac
614.16 MB 24 0
رایگان
22
Wolfram Research Mathematica v5.2 MAC OSX
131.25 MB 26 0
رایگان
23
Maplesoft Maple 16.00 MacOSX
437.85 MB 50 2
رایگان
24
DataGraph 4.2.1 MAC OSX
145.48 MB 38 3
رایگان
25
MATLAB R2016b 9.1.0.441655 MAC OSX
6.62 GB 152 6 5.0
رایگان
Microsoft Excel 2016 15.39 MAC OSX

Microsoft Excel 2016 15.39 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

768.06 MB
رایگان
MathWorks MATLAB R2017b (9.3.0.713579) macOSX

MathWorks MATLAB R2017b (9.3.0. ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

10.98 GB
رایگان
Maplesoft Maple 2017.3 Update Only macOSX

Maplesoft Maple 2017.3 Update O ...

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

310.26 MB
رایگان
Mathworks Matlab R2015a MAC OSX

Mathworks Matlab R2015a MAC OSX

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

6.67 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2014b MAC OS

Mathworks Matlab R2014b MAC OS

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

6.20 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2014a Mac Linux

Mathworks Matlab R2014a Mac Lin ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

6.94 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2013a 8.01 Mac OSX Linux

Mathworks Matlab R2013a 8.01 Ma ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.99 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2012a Mac OSX LINUX

Mathworks Matlab R2012a Mac OSX ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.78 GB
رایگان
Tension Software TS Calc v1.1.4 MacOSX

Tension Software TS Calc v1.1.4 ...

TS Calc purpose is to provide an application able to offer an ideal platform to solve mathematical models applied to technical pro ...

567.98 KB
رایگان
Wolfram Mathematica v11.2.0 macOS

Wolfram Mathematica v11.2.0 mac ...

Wolfram Mathematica یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد. این برنامه به منظور اجرای محاسبات در زمینه ی آماده سازی مستندات و برنامه نویسی ه ...

3.59 GB
رایگان
Microsoft Excel 2016 15.38 MAC OSX

Microsoft Excel 2016 15.38 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

763.21 MB
رایگان
Soulver 2.6 MAC OSX

Soulver 2.6 MAC OSX

نرم افزار Soulver یک ابزار کاربردی برای انجام محاسبات مختلف و کار با اعداد و علامت های ریاضی است. این نرم افزار درواقع یک ماشین حساب متنی محسوب می شود ...

9.42 MB
رایگان
Soulver 2.6.3 MAC OSX

Soulver 2.6.3 MAC OSX

نرم افزار Soulver یک ابزار کاربردی برای انجام محاسبات مختلف و کار با اعداد و علامت های ریاضی است. این نرم افزار درواقع یک ماشین حساب متنی محسوب می شود ...

9.48 MB
رایگان
Microsoft Excel 2016.15.37 MAC OSX

Microsoft Excel 2016.15.37 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

762.33 MB
رایگان
Maplesoft Maple 2017.2 MAC OSX

Maplesoft Maple 2017.2 MAC OSX

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

1.40 GB
رایگان
Microsoft Excel 2016 15.36 MAC OSX

Microsoft Excel 2016 15.36 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

760.66 MB
رایگان
Maple 2017 MacOSX

Maple 2017 MacOSX

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

1.17 GB
رایگان
MathWorks MATLAB R2017a MAC OSX

MathWorks MATLAB R2017a MAC OSX

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

9.92 GB
رایگان
Wolfram Research Mathematica v8.0.4.0 MacOSX

Wolfram Research Mathematica v8 ...

Almost any workflow involves computing results, and that's what Mathematica doesùfrom building a hedge fund trading website or publishing int ...

1.10 GB
رایگان
Wolfram Research Mathematica v7.0.1 Mac

Wolfram Research Mathematica v7 ...

Whats new? - Performance enhancements to core image-processing functions. - Right-click menu for quick image manipulation. - New tutori ...

614.16 MB
رایگان
Wolfram Research Mathematica v5.2 MAC OSX

Wolfram Research Mathematica v5 ...

brings the latest 64-bit and multicore technology to Mathematica, complementing the large-scale computation capabilities of Mathem ...

131.25 MB
رایگان
Maplesoft Maple 16.00 MacOSX

Maplesoft Maple 16.00 MacOSX

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

دانلود 2
437.85 MB
رایگان
DataGraph 4.2.1 MAC OSX

DataGraph 4.2.1 MAC OSX

DataGraph یک برنامه نموداری کارآمد و قدرتمند می باشد که تمامی احتیاجات شما را در زمینه رسم نمودارهای پیچیده برآورده می کند و به عنوان برنامه ای ایده آ ...

دانلود 3
145.48 MB
رایگان
MATLAB R2016b 9.1.0.441655 MAC OSX

MATLAB R2016b 9.1.0.441655 MAC ...

یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مسائل تئو ...

دانلود 6
6.62 GB
رایگان
5.0

بارگزاری