# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Swift Publisher 5.0.4 MAC OSX
371.39 MB 0 0
رایگان
2
PatterNodes 1.8.5 MAC OSX
18.58 MB 1 0
رایگان
3
DrawOutX 1.9.3 MAC OSX
12.31 MB 1 0
رایگان
4
Typinator 7.3 MAC OSX
11.57 MB 11 0
رایگان
5
Swift Publisher 5.0.3 MAC OSX
324.90 MB 6 0
رایگان
6
Graphics 2.6 MAC OSX
103.99 MB 6 0
رایگان
7
Zepheer 2 v2.3 Mac OSX
78.81 MB 10 0
رایگان
8
Coco v1.4 Mac OSX
23.30 MB 4 0
رایگان
9
SubRosaSoft Camera Salvage v6.1.5 MACOSX
-1 Bytes 3 0
رایگان
10
SweetP Productions ColorWell v2.0 MacOSX
1.56 MB 2 0
رایگان
11
Color Pick v1.1 MacOSX
421.25 KB 3 0
رایگان
12
ToThePoint Software SVDesignMiner v3.0 MacOSX
2.48 MB 2 0
رایگان
13
ToThePoint Software Drag-N-Scale v2.6 MacOSX
4.31 MB 4 0
رایگان
14
Totally Rad RadLab v1.3.6a MacOSX
41.43 MB 4 0
رایگان
15
Totally Rad Dirty Pictures v1.7.6 Incl Texture Pack MacOSX
221.40 MB 2 0
رایگان
16
Topaz Vivacity v1.3.1 MacOSX
10.83 MB 4 0
رایگان
17
Topaz Star Effects v1.1.0 MacOSX
78.33 MB 3 0
رایگان
18
Topaz Simplify v4.1.1 MacOSX
74.32 MB 3 0
رایگان
19
Topaz Simplify v3.0.2 MacOSX
38.76 MB 3 0
رایگان
20
Topaz ReMask v4.0.0 MacOSX
34.27 MB 3 0
رایگان
21
Topaz ReMask v3.2.1 MacOSX
55.86 MB 2 0
رایگان
22
Topaz ReMask v2.0.5 MacOSX
36.08 MB 2 0
رایگان
23
Topaz Plugins Bundle DC 27.06.2016 MAC OSX
712.92 MB 1 0
رایگان
24
Topaz InFocus v1.0.0 MacOSX
62.22 MB 2 0
رایگان
25
Topaz Enhance v2.3 MacOSX
3.75 MB 2 0
رایگان
Swift Publisher 5.0.4 MAC OSX

Swift Publisher 5.0.4 MAC OSX

طراحی یک هنراست که علاوه برعلم نیاز به ذوق هنری و تسلط بر اصول حرفه ای دارد. نرم افزار Swift Publisher به عنوان یک کمک کار مناسب طراح را در تولید طرح ...

371.39 MB
رایگان
PatterNodes 1.8.5 MAC OSX

PatterNodes 1.8.5 MAC OSX

PatterNodes یک ابزار کاربردی برای ساخت الگو های گرافیکی ، انیمیشن ها ، گرادیانت و یا اشکال می باشد . هر الگو یا Pattern قسمت کوچکی را به عنوان گره نما ...

18.58 MB
رایگان
DrawOutX 1.9.3 MAC OSX

DrawOutX 1.9.3 MAC OSX

اگر می خواهید اشکال ساده با لایه های گرافیکی انعطاف پذیری در اسناد و فایل های چند صفحه ای متنی خود ایجاد کنید با استفاده از نرم افزار DrawOutX به راحت ...

12.31 MB
رایگان
Typinator 7.3 MAC OSX

Typinator 7.3 MAC OSX

احتمالا تا به حال برایتان پیش آمده است که یک متن را بخواهید برای دفعات زیاد تایپ کنید. حتما این کار برایتان خسته کننده می باشد، با نرم افزار Typinator ...

11.57 MB
رایگان
Swift Publisher 5.0.3 MAC OSX

Swift Publisher 5.0.3 MAC OSX

طراحی یک هنراست که علاوه برعلم نیاز به ذوق هنری و تسلط بر اصول حرفه ای دارد. نرم افزار Swift Publisher به عنوان یک کمک کار مناسب طراح را در تولید طرح ...

324.90 MB
رایگان
Graphics 2.6 MAC OSX

Graphics 2.6 MAC OSX

برنامه Graphics کالکشن و مجموعه کاملی از اشکال با کیفیت بالا شامل Clipart ، اشکال ، آیکون ها ، People Clipart ، Traffic Signs می باشد ! مجمو ...

103.99 MB
رایگان
Zepheer 2 v2.3 Mac OSX

Zepheer 2 v2.3 Mac OSX

Zepheer is designed to be a best friend of every photography enthusiasts on Mac OS. This small app delivers dozens built-in photo styles and allows to ...

78.81 MB
رایگان
Coco v1.4 Mac OSX

Coco v1.4 Mac OSX

Choco is the great choice for every photo enthusiast who whats to make a photo collage. More than a hundred pre-built templates, layout gener ...

23.30 MB
رایگان
SubRosaSoft Camera Salvage v6.1.5 MACOSX

SubRosaSoft Camera Salvage v6.1 ...

Accidentally deleted your photo library? Trashed your movies? Formatted a SD card before transferring your pix? Camera Salvage Pro is here to help. Ca ...

-1 Bytes
رایگان
SweetP Productions ColorWell v2.0 MacOSX

SweetP Productions ColorWell v2 ...

A handy addition to any web-developer's toolbox - ColorWell provides instant access to the Mac OS X Color Wheel from your system menu bar. ...

1.56 MB
رایگان
Color Pick v1.1 MacOSX

Color Pick v1.1 MacOSX

Color Pick is an easy to use app that isn't just apple's standard color picker. It's different, hand-coded from the bottom up with a stunning c ...

421.25 KB
رایگان
Totally Rad RadLab v1.3.6a MacOSX

Totally Rad RadLab v1.3.6a MacO ...

RadLab combines intuitive browsing, gorgeous effects and a lightning-fast processing engine to bring you the cutting edge in image editin ...

41.43 MB
رایگان
Totally Rad Dirty Pictures v1.7.6 Incl Texture Pack MacOSX

Totally Rad Dirty Pictures v1.7 ...

Dirty Pictures features 21 custom-designed image overlays that add dimension, grit, and depth to your photos. Its included library of ...

221.40 MB
رایگان
Topaz Vivacity v1.3.1 MacOSX

Topaz Vivacity v1.3.1 MacOSX

Topaz Vivacity is a set of Photoshop plugins capable of performing tasks such as repairing highly noised images, removing jpeg compression ...

10.83 MB
رایگان
Topaz Simplify v3.0.2 MacOSX

Topaz Simplify v3.0.2 MacOSX

The Topaz Simplify plug-in transforms regular photos into beautiful watercolors, line art, and photorealistic paintings. ...

38.76 MB
رایگان
Topaz ReMask v3.2.1 MacOSX

Topaz ReMask v3.2.1 MacOSX

Topaz ReMask is specifically engineered to supercharge the masking and extraction workflow for photographers and designers within Photoshop. O ...

55.86 MB
رایگان
Topaz ReMask v2.0.5 MacOSX

Topaz ReMask v2.0.5 MacOSX

Topaz ReMask is specifically engineered to supercharge the masking and extraction workflow for photographers and designers within Photoshop. O ...

36.08 MB
رایگان
Topaz Plugins Bundle DC 27.06.2016 MAC OSX

Topaz Plugins Bundle DC 27.06.2 ...

The Topaz Plug-in Bundle helps amateur and professional photographers accomplish the most common creative and corrective post processing tasks. With ...

712.92 MB
رایگان
Topaz InFocus v1.0.0 MacOSX

Topaz InFocus v1.0.0 MacOSX

Topaz InFocus uses the latest advancements in image deconvolution technology to restore, refine and sharpen image detail. ...

62.22 MB
رایگان
Topaz Enhance v2.3 MacOSX

Topaz Enhance v2.3 MacOSX

Topaz Enhance is a powerful After Effects and Final Cut Pro plug-in suite used for high-end video enhancement and quality improvement. ...

3.75 MB
رایگان

بارگزاری