# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Autodesk Maya 2014 SP3 MacOSX
1.26 GB 5 8
رایگان
2
Thinkbox Deadline 10.0.7.0
568.09 MB 12 0
رایگان
3
The Foundry MODO v11.2v1 Mac OSX
745.01 MB 5 0
رایگان
4
Tetraface Inc. Metasequoia v4.6.3 MAC OSX
90.37 MB 5 0
رایگان
5
Unity3D 5.0.0 Win & Mac
4.85 GB 15 0
رایگان
6
The Foundry Modo v901 SP1 Mac
413.99 MB 19 0
رایگان
7
The Foundry Modo v701 SP2 MACOSX
185.41 MB 12 0
رایگان
8
The Foundry Modo v601 SP5 MACOSX
421.66 MB 17 0
رایگان
9
The Foundry Modo v501.45398 SP5 MacOSX.Carbon
302.82 MB 15 0
رایگان
10
The Foundry Modo v501.45398 SP5 MacOSX Cocoa
323.16 MB 22 0
رایگان
11
The Foundry Modo v401 SP5 R2 MACOSX
119.90 MB 22 0
رایگان
12
The Foundry Modo v301 Build 22855 MAC OSX
460.18 MB 18 0
رایگان
13
The Foundry Modo Recoil 1.05 for Modo v501 Mac OSX
312.93 MB 15 0
رایگان
14
The Foundry Modo 401 Splash KIT Win & Mac
943.68 MB 17 0
رایگان
15
Maxon Cinema 4D R17.053 SP3 MAC OSX
6.98 GB 15 0
رایگان
16
Maxon Cinema 4D R17 Hybrid Win & Mac
6.76 GB 20 0
رایگان
17
Maxon Cinema 4D R16 Win & Mac
5.61 GB 20 0
رایگان
18
Maxon Cinema 4D R13.016 MacOSX
4.16 GB 13 0
رایگان
19
Maxon Cinema 4D R11.5.Wipix Tutorial.MACOSX
5.59 GB 21 0
رایگان
20
Maxon Cinema 4D R11.5 Win & Mac
2.58 GB 21 0
رایگان
21
Maxon Cinema 4D R11.5 Architectural & Engineering Edition
2.57 GB 15 0
رایگان
22
Maxon Cinema 4D R11 Architecture Edition Win & Mac
4.09 GB 18 0
رایگان
23
Maxon Cinema 4D R10 Studio Bandle MAC OSX
1.49 GB 18 0
رایگان
24
Luxology HDRE03 Moofe Kit for modo501 Mac
1.62 GB 19 0
رایگان
25
Luxology HDRE02 Landscape Kit R2 for modo Win & Mac
2.27 GB 18 0
رایگان
Autodesk Maya 2014 SP3 MacOSX

Autodesk Maya 2014 SP3 MacOSX

Maya (مایا) نرم‌افزاری برای طراحی سه بعدی است. این نرم‌افزار نخست توسط شرکت آلیاس.ویو فرانت عرضه شده است که در سال ۲۰۰۵ شرکت اتودسک (شرکت سازنده نرم‌ا ...

دانلود 8
1.26 GB
رایگان
Thinkbox Deadline 10.0.7.0

Thinkbox Deadline 10.0.7.0

نرم افزاری قوی برای محاسبه و مدیریت فرآیند رندر است که گزینه ها و امکانات متعددی را برای این منظور در اختیار مهندسان، هنرمندان، آرشیتکت ها و کاربران ق ...

568.09 MB
رایگان
The Foundry MODO v11.2v1 Mac OSX

The Foundry MODO v11.2v1 Mac OS ...

یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار یکی از ...

745.01 MB
رایگان
Tetraface Inc. Metasequoia v4.6.3 MAC OSX

Tetraface Inc. Metasequoia v4.6 ...

طراحی مدل های سه بعدی به خصوص ایجاد شخصیت های انسانی و حیوانی نیازمند مقداری دانش در این زمینه می باشد و از همه مهم تر نیازمند مجموعه ای از ابزارهای م ...

90.37 MB
رایگان
Unity3D 5.0.0 Win & Mac

Unity3D 5.0.0 Win & Mac

Unity is a cross-platform game engine developed by Unity Technologies,[6] which is primarily used to develop video games and simulations for computers ...

4.85 GB
رایگان
The Foundry Modo v901 SP1 Mac

The Foundry Modo v901 SP1 Mac

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

413.99 MB
رایگان
The Foundry Modo v701 SP2 MACOSX

The Foundry Modo v701 SP2 MACOS ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

185.41 MB
رایگان
The Foundry Modo v601 SP5 MACOSX

The Foundry Modo v601 SP5 MACOS ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

421.66 MB
رایگان
The Foundry Modo v501.45398 SP5 MacOSX.Carbon

The Foundry Modo v501.45398 SP5 ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

302.82 MB
رایگان
The Foundry Modo v501.45398 SP5 MacOSX Cocoa

The Foundry Modo v501.45398 SP5 ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

323.16 MB
رایگان
The Foundry Modo v401 SP5 R2 MACOSX

The Foundry Modo v401 SP5 R2 MA ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

119.90 MB
رایگان
The Foundry Modo v301 Build 22855 MAC OSX

The Foundry Modo v301 Build 228 ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

460.18 MB
رایگان
The Foundry Modo Recoil 1.05 for Modo v501 Mac OSX

The Foundry Modo Recoil 1.05 fo ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

312.93 MB
رایگان
The Foundry Modo 401 Splash KIT Win & Mac

The Foundry Modo 401 Splash KIT ...

MODO یک نرم افزار پیچیده، قابل اعتماد و قدرتمند است که برای طراحی، نقاشی، مدلسازی و رندر مدل های سه بعدی، توسعه داده شده است. در حقیقت این نرم افزار ی ...

943.68 MB
رایگان
Maxon Cinema 4D R17.053 SP3 MAC OSX

Maxon Cinema 4D R17.053 SP3 MAC ...

CINEMA 4D Studio is the very best that MAXON has to offer for professional 3D artists. If you want to create advanced 3D graphics but need a helping h ...

6.98 GB
رایگان
Maxon Cinema 4D R17 Hybrid Win & Mac

Maxon Cinema 4D R17 Hybrid Win ...

CINEMA 4D Studio is the very best that MAXON has to offer for professional 3D artists. If you want to create advanced 3D graphics but need a helping h ...

6.76 GB
رایگان
Maxon Cinema 4D R16 Win & Mac

Maxon Cinema 4D R16 Win & M ...

Cinema 4D is 3D for the real world. When youre working with tight deadlines every day you need the right tool to meet just about any challenge. Cinema ...

5.61 GB
رایگان
Maxon Cinema 4D R13.016 MacOSX

Maxon Cinema 4D R13.016 MacOSX

Cinema 4D is the professional 3D package for your needs. If you want to create advanced 3D graphics but need a helping hand to ensure you create jaw-d ...

4.16 GB
رایگان
Luxology HDRE03 Moofe Kit for modo501 Mac

Luxology HDRE03 Moofe Kit for m ...

Moofe Ltd. is a UK-based photography company who specializes in supplying images and backplates which they have photographed all over the world for CG ...

1.62 GB
رایگان
Luxology HDRE02 Landscape Kit R2 for modo Win & Mac

Luxology HDRE02 Landscape Kit R ...

HDRE Kits are a collection of photo-based environments that provide subtle and realistic lighting to your models. By combining high-quality HDRI pan ...

2.27 GB
رایگان

بارگزاری