# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Babylon Pro v9.0.1.r5
13 0
رایگان
2
Babylon Glossary
12 0
رایگان
3
Babylon Pro 9.0.0.r30
11 0
رایگان
4
Babylon pro v10
9 0
رایگان
Babylon Pro v9.0.1.r5

Babylon Pro v9.0.1.r5

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

رایگان
Babylon Glossary

Babylon Glossary

بابیلون قدرتمندترین و محبوب ترین نرم افزار ترجمه در جهان است. و به تمامی زبان های دنبا مجهز است. دیکشنری بابیلون یک نرم افزار اپن سورس است. و هر کس می ...

رایگان
Babylon Pro 9.0.0.r30

Babylon Pro 9.0.0.r30

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

رایگان
Babylon pro v10

Babylon pro v10

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

رایگان

بارگزاری