# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
PROMT Professional 12 Build 12.0.52 Final
1.06 GB 124 18
رایگان
2
Babylon Glossary
90.29 MB 36 9
رایگان
3
Babylon Pro v9.0.1.r5
579.65 MB 36 7
رایگان
4
SRT Translator 6.2 Portable
52.07 MB 35 3
رایگان
5
Babylon pro v10
6.58 MB 35 6
رایگان
6
Babylon Pro 9.0.0.r30
20.40 MB 31 8
رایگان
7
Antony Lewis WordWeb Pro Ultimate Reference Bundle v7.05
727.33 MB 10 0
رایگان
8
WordWeb Pro v5.2 bundle
32.36 MB 9 0
رایگان
9
Antony Lewis WordWeb Pro Ultimate Reference Bundle v6.8
711.44 MB 8 0
رایگان
10
Word Magic Suite Premier v6.3 Win
280.84 MB 8 0
رایگان
11
Ultralingua English Dictionary and Thesaurus v7.1.0.0
22.77 MB 8 0
رایگان
12
Ultralingua Latin English Dictionary v7.1.0.0
9.51 MB 8 0
رایگان
13
Word Magic Medical Suite v5.6 Win
40.15 MB 7 0
رایگان
14
Word Magic Suite Premier v5.6 Win
262.53 MB 7 0
رایگان
15
Ultralingua Esperanto English Dictionary v7.1.0.0
7.84 MB 7 0
رایگان
16
Pragma v6.0.101.10
23.96 MB 7 0
رایگان
17
Word Magic English Thesaurus v1.0.1 MacOSX
172.10 MB 6 0
رایگان
18
Ultralingua English Latin Dictionary v6.1
4.07 MB 6 0
رایگان
19
Ultralingua English Spanish Dictionary v6.1
5.07 MB 6 0
رایگان
20
Ultralingua French Italian Dictionary v6.1
3.26 MB 6 0
رایگان
21
Ultralingua Grammatica v6.1
1.95 MB 6 0
رایگان
22
Ultralingua Klingon English Dictionary v7.1.0.0
7.40 MB 6 0
رایگان
23
Ultralingua Collins Pro English Dictionary v7.1.0.0
18.84 MB 5 0
رایگان
24
Ultralingua English Dictionary of Definitions and Thesaurus v6.1
15.10 MB 5 0
رایگان
25
Ultralingua English Portuguese Dictionary v6.1
3.89 MB 5 0
رایگان
PROMT Professional 12 Build 12.0.52 Final

PROMT Professional 12 Build 12. ...

PROMT یکی از پیشرفته ترین نرم افزار های ترجمه می باشد که ابزارهای بسیار مفید و حرفه ای ترجمه را ارائه می دهد، از ویژگی های این نرم افزار می توان به سا ...

دانلود 18
1.06 GB
رایگان
Babylon Glossary

Babylon Glossary

بابیلون قدرتمندترین و محبوب ترین نرم افزار ترجمه در جهان است. و به تمامی زبان های دنبا مجهز است. دیکشنری بابیلون یک نرم افزار اپن سورس است. و هر کس می ...

دانلود 9
90.29 MB
رایگان
Babylon Pro v9.0.1.r5

Babylon Pro v9.0.1.r5

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

دانلود 7
579.65 MB
رایگان
SRT Translator 6.2 Portable

SRT Translator 6.2 Portable

Srt Translator is an open source, lightweight, and easy to use Translating software.It translate subtitles in format SubRip from one natural language ...

دانلود 3
52.07 MB
رایگان
Babylon pro v10

Babylon pro v10

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

دانلود 6
6.58 MB
رایگان
Babylon Pro 9.0.0.r30

Babylon Pro 9.0.0.r30

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

دانلود 8
20.40 MB
رایگان
WordWeb Pro v5.2 bundle

WordWeb Pro v5.2 bundle

WordWeb is a quick and powerful international English thesaurus and dictionary for Windows. It can be used to look up words from almost any ...

32.36 MB
رایگان
Word Magic Suite Premier v6.3 Win

Word Magic Suite Premier v6.3 W ...

Our paramount, hand-picked bundle of æthe best of the best.Æ All our premium translation products in a single streamlined package designed to tackl ...

280.84 MB
رایگان
Ultralingua English Dictionary and Thesaurus v7.1.0.0

Ultralingua English Dictionary ...

Ultralingua & Collins Dictionaries We offer both Ultralingua and Collins branded dictionaries. Ultralingua titles offer thorough ...

22.77 MB
رایگان
Word Magic Medical Suite v5.6 Win

Word Magic Medical Suite v5.6 W ...

A hand-picked selection of æthe best of the best,Æ our premium translation products in a single streamlined package designed to tackl ...

40.15 MB
رایگان
Word Magic Suite Premier v5.6 Win

Word Magic Suite Premier v5.6 W ...

Our paramount, hand-picked bundle of æthe best of the best.Æ All our premium translation products in a single streamlined package desig ...

262.53 MB
رایگان
Ultralingua Esperanto English Dictionary v7.1.0.0

Ultralingua Esperanto English D ...

Ultralingua & Collins Dictionaries We offer both Ultralingua and Collins branded dictionaries. Ultralingua titles offer tho ...

7.84 MB
رایگان
Pragma v6.0.101.10

Pragma v6.0.101.10

Pragma - a multilingual computer translation software for translating the text documents from one language to another. The program supports seven lan ...

23.96 MB
رایگان
Word Magic English Thesaurus v1.0.1 MacOSX

Word Magic English Thesaurus v1 ...

Featured by Apple in New & Noteworthy in USA, Spain and other countries, this Thesaurus has been many a time rated by our customers in ...

172.10 MB
رایگان
Ultralingua English Latin Dictionary v6.1

Ultralingua English Latin Dicti ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

4.07 MB
رایگان
Ultralingua English Spanish Dictionary v6.1

Ultralingua English Spanish Dic ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

5.07 MB
رایگان
Ultralingua French Italian Dictionary v6.1

Ultralingua French Italian Dict ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

3.26 MB
رایگان
Ultralingua Grammatica v6.1

Ultralingua Grammatica v6.1

Top-flight grammar and spell-checking software of industrial strength including interaction with other applications.

1.95 MB
رایگان
Ultralingua English Dictionary of Definitions and Thesaurus v6.1

Ultralingua English Dictionary ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

15.10 MB
رایگان
Ultralingua English Portuguese Dictionary v6.1

Ultralingua English Portuguese ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

3.89 MB
رایگان

بارگزاری