# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
PROMT Professional 12 Build 12.0.52 Final
1.06 GB 91 18
رایگان
2
SRT Translator 6.2 Portable
52.07 MB 24 3
رایگان
3
Babylon pro v10
6.58 MB 23 6
رایگان
4
Babylon Glossary
90.29 MB 22 8
رایگان
5
Babylon Pro v9.0.1.r5
579.65 MB 19 6
رایگان
6
Babylon Pro 9.0.0.r30
20.40 MB 18 8
رایگان
7
Antony Lewis WordWeb Pro Ultimate Reference Bundle v6.8
711.44 MB 3 0
رایگان
8
Antony Lewis WordWeb Pro Ultimate Reference Bundle v7.05
727.33 MB 3 0
رایگان
9
Word Magic Medical Suite v5.6 Win
40.15 MB 3 0
رایگان
10
Word Magic Suite Premier v5.6 Win
262.53 MB 3 0
رایگان
11
Word Magic Suite Premier v6.3 Win
280.84 MB 3 0
رایگان
12
WordWeb Pro v5.2 bundle
32.36 MB 3 0
رایگان
13
Word Magic English Thesaurus v1.0.1 MacOSX
172.10 MB 2 0
رایگان
PROMT Professional 12 Build 12.0.52 Final

PROMT Professional 12 Build 12. ...

PROMT یکی از پیشرفته ترین نرم افزار های ترجمه می باشد که ابزارهای بسیار مفید و حرفه ای ترجمه را ارائه می دهد، از ویژگی های این نرم افزار می توان به سا ...

دانلود 18
1.06 GB
رایگان
SRT Translator 6.2 Portable

SRT Translator 6.2 Portable

Srt Translator is an open source, lightweight, and easy to use Translating software.It translate subtitles in format SubRip from one natural language ...

دانلود 3
52.07 MB
رایگان
Babylon pro v10

Babylon pro v10

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

دانلود 6
6.58 MB
رایگان
Babylon Glossary

Babylon Glossary

بابیلون قدرتمندترین و محبوب ترین نرم افزار ترجمه در جهان است. و به تمامی زبان های دنبا مجهز است. دیکشنری بابیلون یک نرم افزار اپن سورس است. و هر کس می ...

دانلود 8
90.29 MB
رایگان
Babylon Pro v9.0.1.r5

Babylon Pro v9.0.1.r5

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

دانلود 6
579.65 MB
رایگان
Babylon Pro 9.0.0.r30

Babylon Pro 9.0.0.r30

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

دانلود 8
20.40 MB
رایگان
Word Magic Medical Suite v5.6 Win

Word Magic Medical Suite v5.6 W ...

A hand-picked selection of æthe best of the best,Æ our premium translation products in a single streamlined package designed to tackl ...

40.15 MB
رایگان
Word Magic Suite Premier v5.6 Win

Word Magic Suite Premier v5.6 W ...

Our paramount, hand-picked bundle of æthe best of the best.Æ All our premium translation products in a single streamlined package desig ...

262.53 MB
رایگان
Word Magic Suite Premier v6.3 Win

Word Magic Suite Premier v6.3 W ...

Our paramount, hand-picked bundle of æthe best of the best.Æ All our premium translation products in a single streamlined package designed to tackl ...

280.84 MB
رایگان
WordWeb Pro v5.2 bundle

WordWeb Pro v5.2 bundle

WordWeb is a quick and powerful international English thesaurus and dictionary for Windows. It can be used to look up words from almost any ...

32.36 MB
رایگان
Word Magic English Thesaurus v1.0.1 MacOSX

Word Magic English Thesaurus v1 ...

Featured by Apple in New & Noteworthy in USA, Spain and other countries, this Thesaurus has been many a time rated by our customers in ...

172.10 MB
رایگان

بارگزاری