# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
MathWorks MATLAB R2017b Win64
11.10 GB 0 0
رایگان
2
Maplesoft Maple 2017.3 Update Win64
130.24 MB 0 0
رایگان
3
Maplesoft Maple 2017.3 Update Win32
117.49 MB 0 0
رایگان
4
Mathworks Matlab R2016a 9.0.0.341360 x64
7.43 GB 0 0
رایگان
5
Mathworks Matlab R2014a 8.03
7.07 GB 0 0
رایگان
6
Mathworks Matlab R2013b 64Bit
6.43 GB 0 0
رایگان
7
Mathworks Matlab R2012b
4.81 GB 2 0
رایگان
8
Mathworks Matlab R2011b
5.24 GB 2 0
رایگان
9
Mathworks Matlab R2010b
3.69 GB 2 0
رایگان
10
Mathworks Matlab R2009b
4.46 GB 2 0
رایگان
11
Mathworks Matlab R2009a 7.8
3.85 GB 2 0
رایگان
12
Mathworks Matlab R2008a
3.57 GB 2 0
رایگان
13
Mathworks Matlab R2007b 7.5
3.14 GB 2 0
رایگان
14
Mathworks Matlab R2006b
1.70 GB 1 0
رایگان
15
Mathworks Matlab R2006 7.1
1.16 GB 2 0
رایگان
16
MathWorks Installer v2008a.x86
46.97 MB 3 0
رایگان
17
MathWorks Installer v2008a x64
42.29 MB 2 0
رایگان
18
MathWorks Installer v2007b x86
34.25 MB 2 0
رایگان
19
MathWorks Installer v2007b x64
29.32 MB 2 0
رایگان
20
NI LabVIEW FPGA Module 2017
495.96 MB 2 0
رایگان
21
MiniTAB Express v1.51
152.78 MB 1 0
رایگان
22
Maplesoft Global Optimization Toolbox 2017.0 x86
13.85 MB 2 0
رایگان
23
Maplesoft Global Optimization Toolbox 2017.0 x64
14.05 MB 2 0
رایگان
24
GeoGebra 5.0.389.0
50.44 MB 3 0
رایگان
25
SAS JMP Statistical Discovery Pro 13.2.1
1.79 GB 4 0
رایگان
MathWorks MATLAB R2017b Win64

MathWorks MATLAB R2017b Win64

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

11.10 GB
رایگان
Maplesoft Maple 2017.3 Update Win64

Maplesoft Maple 2017.3 Update W ...

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

130.24 MB
رایگان
Maplesoft Maple 2017.3 Update Win32

Maplesoft Maple 2017.3 Update W ...

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

117.49 MB
رایگان
Mathworks Matlab R2016a 9.0.0.341360 x64

Mathworks Matlab R2016a 9.0.0.3 ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

7.43 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2014a 8.03

Mathworks Matlab R2014a 8.03

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

7.07 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2013b 64Bit

Mathworks Matlab R2013b 64Bit

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

6.43 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2012b

Mathworks Matlab R2012b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.81 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2011b

Mathworks Matlab R2011b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

5.24 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2010b

Mathworks Matlab R2010b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.69 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2009b

Mathworks Matlab R2009b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.46 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2009a 7.8

Mathworks Matlab R2009a 7.8

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.85 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2008a

Mathworks Matlab R2008a

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.57 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2007b 7.5

Mathworks Matlab R2007b 7.5

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.14 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2006b

Mathworks Matlab R2006b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

1.70 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2006 7.1

Mathworks Matlab R2006 7.1

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

1.16 GB
رایگان
MathWorks Installer v2008a.x86

MathWorks Installer v2008a.x86

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

46.97 MB
رایگان
MathWorks Installer v2008a x64

MathWorks Installer v2008a x64

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

42.29 MB
رایگان
MathWorks Installer v2007b x86

MathWorks Installer v2007b x86

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

34.25 MB
رایگان
MathWorks Installer v2007b x64

MathWorks Installer v2007b x64

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

29.32 MB
رایگان
NI LabVIEW FPGA Module 2017

NI LabVIEW FPGA Module 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

495.96 MB
رایگان
MiniTAB Express v1.51

MiniTAB Express v1.51

Minitab Express یک نرم افزار آماری است که به طور اختصاصی برای استفاده در دوره های آموزش آمار مبتدی توسعه داده شده است. در واقع MiniTAB Express نسخه ی ...

152.78 MB
رایگان
Maplesoft Global Optimization Toolbox 2017.0 x86

Maplesoft Global Optimization T ...

در ریاضیات و علوم رایانه یک مسئله بهینه‌سازی (optimization problem)، مسئله یافتن بهترین راه حل از میان همه راه حل‌ های عملی می‌باشد و اگر بخواهید به ص ...

13.85 MB
رایگان
Maplesoft Global Optimization Toolbox 2017.0 x64

Maplesoft Global Optimization T ...

در ریاضیات و علوم رایانه یک مسئله بهینه‌سازی (optimization problem)، مسئله یافتن بهترین راه حل از میان همه راه حل‌ های عملی می‌باشد و اگر بخواهید به ص ...

14.05 MB
رایگان
GeoGebra 5.0.389.0

GeoGebra 5.0.389.0

نرم افزار Geogebra محصول تیم متخصص با پشتیبانی دانشگاه سالزبورگ اتریش و سرپرستی مارکوس هوهن وارتر است که برای ترسیم اشکال هندسی به کار میرود. نرم افزا ...

50.44 MB
رایگان
SAS JMP Statistical Discovery Pro 13.2.1

SAS JMP Statistical Discovery P ...

SAS JMP Statistical Discovery بهترین ابزار انتخاب برای دانشمندان، مهندسان و دیگر کاشفان داده در تقریبا هر بخش از صنعت و دولت است.SAS JMP Statistical D ...

1.79 GB
رایگان

بارگزاری