# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Vexlio 1.2.0
19.92 MB 7 0
رایگان
2
Grapholite 3.0.0
17.03 MB 5 0
رایگان
3
IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 Win64
715.39 MB 6 1
رایگان
4
IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 Win32
690.08 MB 3 0
رایگان
5
PTC Mathsoft Mathcad v12.1 Enterprise Edition
200.47 MB 3 0
رایگان
6
PTC Mathcad v14.0.M030
256.17 MB 4 0
رایگان
7
PTC Mathcad v14.0.3.332
175.05 MB 4 0
رایگان
8
PTC Mathcad v13.0 Enterprise Edition
213.12 MB 4 0
رایگان
9
PTC Mathcad v12 + 4 Extenson Packs
189.52 MB 5 0
رایگان
10
PTC Mathcad Prime v3.1 F000
1.05 GB 6 0
رایگان
11
PTC Mathcad Prime v2.0
1.34 GB 4 0
رایگان
12
PTC Mathcad Prime 1 (v16.0) F000
1.06 GB 3 0
رایگان
13
EdrawSoft Edraw Max 8.7.0.588
224.72 MB 6 0
رایگان
14
Microsoft Math v3.0.1184.1020
40.78 MB 16 0
رایگان
15
IBM SPSS Visualization Designer v1.0.3
153.23 MB 6 0
رایگان
16
IBM SPSS Text Analytics for Surveys v4.0.1 64bit
514.21 MB 11 0
رایگان
17
IBM SPSS Text Analytics for Surveys v4.0.1 32bit
502.50 MB 12 0
رایگان
18
IBM SPSS Statistics v22 x86
746.93 MB 11 0
رایگان
19
IBM SPSS Statistics v21.64bit
947.92 MB 11 0
رایگان
20
IBM SPSS Statistics v21.32bit
980.32 MB 11 0
رایگان
21
IBM SPSS Sample Power v3.0.1
66.86 MB 10 0
رایگان
22
IBM SPSS Modeler v.14.1 64bit
653.96 MB 11 0
رایگان
23
IBM SPSS Modeler v.14.1 32bit
624.17 MB 6 0
رایگان
24
IBM ILOG CPLEX Optimizer v12.5.1
69.15 MB 14 0
رایگان
25
Corel WordPerfect Office X7 v17.0.0.314 Pro
1.14 GB 18 0
رایگان
Vexlio 1.2.0

Vexlio 1.2.0

نرم افزاری مفید برای رسم نمودارها، نشان دادن مفاهیم پیچیده و افزودن معادلات ریاضی و استخراج تمام آن ها در قالب PDF و SVG می باشد. Vexlio یک ابزار گراف ...

19.92 MB
رایگان
Grapholite 3.0.0

Grapholite 3.0.0

بسیاری از مواقع پیش می آید که شما برای انجام کارهای شخصی و یا تعیین مسیر طراحی برنامه نیاز به ایجاد فلوچارتی دارید. گاهی نیز ایده ای برای برنامه ای در ...

17.03 MB
رایگان
IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 Win64

IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 W ...

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

دانلود 1
715.39 MB
رایگان
IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 Win32

IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 W ...

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

690.08 MB
رایگان
PTC Mathsoft Mathcad v12.1 Enterprise Edition

PTC Mathsoft Mathcad v12.1 Ente ...

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

200.47 MB
رایگان
PTC Mathcad v14.0.M030

PTC Mathcad v14.0.M030

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

256.17 MB
رایگان
PTC Mathcad v14.0.3.332

PTC Mathcad v14.0.3.332

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

175.05 MB
رایگان
PTC Mathcad v13.0 Enterprise Edition

PTC Mathcad v13.0 Enterprise Ed ...

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

213.12 MB
رایگان
PTC Mathcad v12 + 4 Extenson Packs

PTC Mathcad v12 + 4 Extenson Pa ...

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

189.52 MB
رایگان
PTC Mathcad Prime v3.1 F000

PTC Mathcad Prime v3.1 F000

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

1.05 GB
رایگان
PTC Mathcad Prime v2.0

PTC Mathcad Prime v2.0

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

1.34 GB
رایگان
PTC Mathcad Prime 1 (v16.0) F000

PTC Mathcad Prime 1 (v16.0) F00 ...

Mathcad Prime یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه محاسبه ریاضی مهندسی کاربرد دارد و کاربران توسط این نرم افزار به راحتی قادر به انجام، مستند نمودن و ...

1.06 GB
رایگان
EdrawSoft Edraw Max 8.7.0.588

EdrawSoft Edraw Max 8.7.0.588

آیا تا به حال به این نیاز دست پیدا کرده اید که برای مسائل مختلف خود اقدام به طراحی یک جدول و یا نمودار نمایید؟ به عنوان مثال قصد این را دارید تا دروس ...

224.72 MB
رایگان
Microsoft Math v3.0.1184.1020

Microsoft Math v3.0.1184.1020

Microsoft Math is a set of mathematical tools that can help you get your work done quickly and easily. The primary tool in Microsoft Math is a ...

40.78 MB
رایگان
IBM SPSS Visualization Designer v1.0.3

IBM SPSS Visualization Designer ...

Easily create and share compelling visualizations that better communicate your analytic results. Easily develop and build new visualizations that ...

153.23 MB
رایگان
IBM SPSS Text Analytics for Surveys v4.0.1 64bit

IBM SPSS Text Analytics for Sur ...

IBM« SPSS« Text Analytics for Surveys uses powerful natural language processing (NLP) technologies specifically designed for survey text. It leads ...

514.21 MB
رایگان
IBM SPSS Text Analytics for Surveys v4.0.1 32bit

IBM SPSS Text Analytics for Sur ...

IBM« SPSS« Text Analytics for Surveys uses powerful natural language processing (NLP) technologies specifically designed for survey text. It leads ...

502.50 MB
رایگان
IBM SPSS Statistics v22 x86

IBM SPSS Statistics v22 x86

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

746.93 MB
رایگان
IBM SPSS Statistics v21.64bit

IBM SPSS Statistics v21.64bit

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

947.92 MB
رایگان
IBM SPSS Statistics v21.32bit

IBM SPSS Statistics v21.32bit

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

980.32 MB
رایگان
IBM SPSS Sample Power v3.0.1

IBM SPSS Sample Power v3.0.1

Whether you're an advanced or beginning statistician or researcher, you'll easily identify the appropriate sample size - every time - for any resear ...

66.86 MB
رایگان
IBM SPSS Modeler v.14.1 64bit

IBM SPSS Modeler v.14.1 64bit

IBM SPSS نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آما ...

653.96 MB
رایگان
IBM SPSS Modeler v.14.1 32bit

IBM SPSS Modeler v.14.1 32bit

IBM SPSS نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آما ...

624.17 MB
رایگان
IBM ILOG CPLEX Optimizer v12.5.1

IBM ILOG CPLEX Optimizer v12.5. ...

Model business issues mathematically and solve them with IBM ILOG CPLEX Optimizer's powerful algorithms to produce precise and logic ...

69.15 MB
رایگان
Corel WordPerfect Office X7 v17.0.0.314 Pro

Corel WordPerfect Office X7 v17 ...

Corel WordPerfect Office مجموعه برنامه های حیاتی office برای کاربران در محیط کار و یا خانه می باشد. به کمک این نرم افزار می توان به مدیریت ایمیل، ساخت ...

1.14 GB
رایگان

بارگزاری