# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
LabVIEW 2017 (64-bit) f2 Patch 17.0.2
229.20 MB 0 0
رایگان
2
LabVIEW 2017 (32-bit) f2 Patch 17.0.2
230.76 MB 0 0
رایگان
3
FTI FormingSuite 2017.2.0.16150
185.26 MB 1 0
رایگان
4
Mathworks Matlab R2016a 9.0.0.341360 x64
7.43 GB 0 0
رایگان
5
Mathworks Matlab R2014a 8.03
7.07 GB 0 0
رایگان
6
Mathworks Matlab R2013b 64Bit
6.43 GB 0 0
رایگان
7
Mathworks Matlab R2013a 8.01
5.86 GB 2 0
رایگان
8
Mathworks Matlab R2012b
4.81 GB 2 0
رایگان
9
Mathworks Matlab R2011b
5.24 GB 2 0
رایگان
10
Mathworks Matlab R2010b
3.69 GB 2 0
رایگان
11
Mathworks Matlab R2009b
4.46 GB 2 0
رایگان
12
Mathworks Matlab R2009a 7.8
3.85 GB 2 0
رایگان
13
Mathworks Matlab R2008a
3.57 GB 2 0
رایگان
14
Mathworks Matlab R2007b 7.5
3.14 GB 2 0
رایگان
15
Mathworks Matlab R2006b
1.70 GB 1 0
رایگان
16
Mathworks Matlab R2006 7.1
1.16 GB 2 0
رایگان
17
MathWorks Installer v2008a.x86
46.97 MB 3 0
رایگان
18
MathWorks Installer v2008a x64
42.29 MB 2 0
رایگان
19
MathWorks Installer v2007b x86
34.25 MB 2 0
رایگان
20
MathWorks Installer v2007b x64
29.32 MB 2 0
رایگان
21
Autodesk Storm And Sanitary Analysis 2014 x86
700.70 MB 2 0
رایگان
22
Autodesk Project Vasari 2.1
589.88 MB 1 0
رایگان
23
Autodesk Directconnect 2009 Win64
118.13 MB 1 0
رایگان
24
Autodesk Directconnect 2009 Win32
113.48 MB 0 0
رایگان
25
12d Model v9.0 C1d
209.96 MB 4 1
رایگان
LabVIEW 2017 (64-bit) f2 Patch 17.0.2

LabVIEW 2017 (64-bit) f2 Patch ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

229.20 MB
رایگان
LabVIEW 2017 (32-bit) f2 Patch 17.0.2

LabVIEW 2017 (32-bit) f2 Patch ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

230.76 MB
رایگان
FTI FormingSuite 2017.2.0.16150

FTI FormingSuite 2017.2.0.16150

محصول شرکت FTI یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز پرس‌کاری و شبیه‌سازی تولید قطعات به روش‌های شکل‌دهی می‌باشد. این نرم افزار قادر است تا تمامی مرا ...

185.26 MB
رایگان
Mathworks Matlab R2016a 9.0.0.341360 x64

Mathworks Matlab R2016a 9.0.0.3 ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

7.43 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2014a 8.03

Mathworks Matlab R2014a 8.03

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

7.07 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2013b 64Bit

Mathworks Matlab R2013b 64Bit

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

6.43 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2013a 8.01

Mathworks Matlab R2013a 8.01

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

5.86 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2012b

Mathworks Matlab R2012b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.81 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2011b

Mathworks Matlab R2011b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

5.24 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2010b

Mathworks Matlab R2010b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.69 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2009b

Mathworks Matlab R2009b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.46 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2009a 7.8

Mathworks Matlab R2009a 7.8

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.85 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2008a

Mathworks Matlab R2008a

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.57 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2007b 7.5

Mathworks Matlab R2007b 7.5

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

3.14 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2006b

Mathworks Matlab R2006b

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

1.70 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2006 7.1

Mathworks Matlab R2006 7.1

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

1.16 GB
رایگان
MathWorks Installer v2008a.x86

MathWorks Installer v2008a.x86

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

46.97 MB
رایگان
MathWorks Installer v2008a x64

MathWorks Installer v2008a x64

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

42.29 MB
رایگان
MathWorks Installer v2007b x86

MathWorks Installer v2007b x86

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

34.25 MB
رایگان
MathWorks Installer v2007b x64

MathWorks Installer v2007b x64

MATLAB is a high-level language and interactive environment that enables you to perform computationally intensive tasks faster than with tradition ...

29.32 MB
رایگان
Autodesk Storm And Sanitary Analysis 2014 x86

Autodesk Storm And Sanitary Ana ...

In a continuing effort to provide high quality products, Autodesk has released Autodesk Storm & Sanitary Analysis 2014 Service Pack 1, which fixes or ...

700.70 MB
رایگان
Autodesk Project Vasari 2.1

Autodesk Project Vasari 2.1

Autodesk recently released their Project Vasari 2.1, an easy-to-use, expressive design tool for creating building concepts. Vasari goes further, with ...

589.88 MB
رایگان
Autodesk Directconnect 2009 Win64

Autodesk Directconnect 2009 Win ...

Autodesk® DirectConnect software enables you to exchange industrial design data efficiently with engineers using CAD products. The result is a fluid d ...

118.13 MB
رایگان
Autodesk Directconnect 2009 Win32

Autodesk Directconnect 2009 Win ...

Autodesk® DirectConnect software enables you to exchange industrial design data efficiently with engineers using CAD products. The result is a fluid d ...

113.48 MB
رایگان
12d Model v9.0 C1d

12d Model v9.0 C1d

12d Model یک ابزار مدل سازی زمین و نقشه برداری قدرتمند و در واقع یک نرم افزار مهندسی عمران است که امکان طراحی و ساخت سریع طیف وسیعی از پروژه های عمران ...

دانلود 1
209.96 MB
رایگان

بارگزاری