# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Kateb for AutoCAD
81.56 KB 25 0
رایگان
Kateb for AutoCAD

Kateb for AutoCAD

تقریبا تمامی کاربران اتوکد در ایران با فارسی نویس کاتب برای اتوکد آشنایی دارند. اما این برنامه دو مشکل کوچک دارد یکی اینکه در هر نقشه باید یک بار برنا ...

81.56 KB
رایگان

بارگزاری