# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
LabVIEW 2017 (64-bit) f2 Patch 17.0.2
229.20 MB 0 0
رایگان
2
LabVIEW 2017 (32-bit) f2 Patch 17.0.2
230.76 MB 0 0
رایگان
3
Sentinel LDK AddOn v3.0 x86
210.21 MB 2 0
رایگان
4
NI TestStand 2016 SP1 x86
753.53 MB 4 0
رایگان
5
NI TestStand 2016 SP1 x64
795.44 MB 2 0
رایگان
6
NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2017
344.21 MB 4 0
رایگان
7
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 2017
843.54 MB 2 0
رایگان
8
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2017
162.82 MB 4 0
رایگان
9
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x86
560.10 MB 2 0
رایگان
10
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x64
484.66 MB 5 0
رایگان
11
NI LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2017
305.63 MB 3 0
رایگان
12
NI FPGA Compile Farm 2017
238.02 MB 2 0
رایگان
13
Konekt Electra v6.20
14.21 MB 2 0
رایگان
14
Cadence Allegro and OrCAD 17.20 HF026 Update
1.58 GB 3 0
رایگان
15
Konekt Electra v6.14
14.20 MB 10 0
رایگان
16
Mathcad Electrical Engineering Library v14.0
20.28 MB 4 0
25,000
17
Pulsonix v7.5.Build.4910
307.85 MB 3 0
رایگان
18
Number One Systems Easy-PC PCB (EasyPC) v13.0.6
41.04 MB 3 0
رایگان
19
SynaptiCAD Product Suite v19.00h
191.62 MB 4 0
رایگان
20
SynaptiCAD Product Suite v18.50j
189.16 MB 3 0
رایگان
21
SynaptiCAD Product Suite v17.012a
127.29 MB 4 0
رایگان
22
SynaptiCAD Product Suite v16.07g
120.74 MB 4 0
رایگان
23
SynaptiCAD Product Suite v15.14o
124.38 MB 3 0
رایگان
24
SynaptiCAD Product Suite v14.19e
124.20 MB 4 0
رایگان
25
SynaptiCAD Product Suite v14.18d LINUX
243.70 MB 3 0
رایگان
LabVIEW 2017 (64-bit) f2 Patch 17.0.2

LabVIEW 2017 (64-bit) f2 Patch ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

229.20 MB
رایگان
LabVIEW 2017 (32-bit) f2 Patch 17.0.2

LabVIEW 2017 (32-bit) f2 Patch ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

230.76 MB
رایگان
Sentinel LDK AddOn v3.0 x86

Sentinel LDK AddOn v3.0 x86

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

210.21 MB
رایگان
NI TestStand 2016 SP1 x86

NI TestStand 2016 SP1 x86

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

753.53 MB
رایگان
NI TestStand 2016 SP1 x64

NI TestStand 2016 SP1 x64

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

795.44 MB
رایگان
NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2017

NI LabVIEW Desktop Execution Tr ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

344.21 MB
رایگان
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 2017

NI LabVIEW Datalogging and Supe ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

843.54 MB
رایگان
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2017

NI LabVIEW Database Connectivit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

162.82 MB
رایگان
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x86

NI LabVIEW Control Design and S ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

560.10 MB
رایگان
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x64

NI LabVIEW Control Design and S ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

484.66 MB
رایگان
NI LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2017

NI LabVIEW Advanced Signal Proc ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

305.63 MB
رایگان
NI FPGA Compile Farm 2017

NI FPGA Compile Farm 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

238.02 MB
رایگان
Konekt Electra v6.20

Konekt Electra v6.20

Konekt Electra نسل جدیدی از نرم افزارهای Shape-Based Autorouting برای طراحی مدارات الکتریکی و برد های PC می باشد. این نرم افزار در مقایسه با مسیریاب ه ...

14.21 MB
رایگان
Cadence Allegro and OrCAD 17.20 HF026 Update

Cadence Allegro and OrCAD 17.20 ...

نرم افزار OrCad یکی از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی ...

1.58 GB
رایگان
Konekt Electra v6.14

Konekt Electra v6.14

Konekt Electra نسل جدیدی از نرم افزارهای Shape-Based Autorouting برای طراحی مدارات الکتریکی و برد های PC می باشد. این نرم افزار در مقایسه با مسیریاب ه ...

14.20 MB
رایگان
Mathcad Electrical Engineering Library v14.0

Mathcad Electrical Engineering ...

The Electrical Engineering Library provides hundreds of standard calculation procedures, formulae and reference tables used by electrical engine ...

20.28 MB
25,000 تومان
Pulsonix v7.5.Build.4910

Pulsonix v7.5.Build.4910

A totally integrated Schematic Capture and PCB design editor, Pulsonix is supplied ready-to-use with everything you need to start designing straight a ...

307.85 MB
رایگان
Number One Systems Easy-PC PCB (EasyPC) v13.0.6

Number One Systems Easy-PC PCB ...

Integrated Circuit Capture and PCB Design Take your PCB Designs to the next level with Easy-PC 13 - Release 13 is packed with over 45 significant ...

41.04 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v19.00h

SynaptiCAD Product Suite v19.00 ...

SynaptiCAD was founded by electrical engineers to create design tools that helped engineers think critically about their designs. Being engi ...

191.62 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v18.50j

SynaptiCAD Product Suite v18.50 ...

The SynaptiCAD Product Suite includes the following products: TestBencher Pro, VeriLogger Extreme, VeriLogger Pro, BugHunter Pro, DataSheet Pro ...

189.16 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v17.012a

SynaptiCAD Product Suite v17.01 ...

Want a powerful, yet easy to use simulation environment? SynaptiCAD's simulation and debugging tools provide a standard interface for cont ...

127.29 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v16.07g

SynaptiCAD Product Suite v16.07 ...

Want a powerful, yet easy to use simulation environment? SynaptiCAD's simulation and debugging tools provide a standard interface for cont ...

120.74 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v15.14o

SynaptiCAD Product Suite v15.14 ...

Want a powerful, yet easy to use simulation environment? SynaptiCAD's simulation and debugging tools provide a standard interface for con ...

124.38 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v14.19e

SynaptiCAD Product Suite v14.19 ...

Want a powerful, yet easy to use simulation environment? SynaptiCAD's simulation and debugging tools provide a standard interface for c ...

124.20 MB
رایگان
SynaptiCAD Product Suite v14.18d LINUX

SynaptiCAD Product Suite v14.18 ...

Want a powerful, yet easy to use simulation environment? SynaptiCAD's simulation and debugging tools provide a standard interface for con ...

243.70 MB
رایگان

بارگزاری