# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
SpeedTree Cinema 7.1.1 Win
180.06 MB 1 0
رایگان
2
SpeedTree CInema 7.0.5 Tree Library
2.22 GB 1 0
رایگان
3
Sitni Sati FumeFX 4.1.0 for 3ds Max 2013-2018
101.08 MB 2 0
رایگان
4
Autodesk Tspline Rhino 2014
104.62 MB 0 0
رایگان
5
Autodesk Mental Ray Standalone V3.9.1 For Autodesk 2012 x86
58.38 MB 1 0
رایگان
6
Autodesk Mental Ray Standalone V3.7.51 For 3dsmax 2010 x86
51.31 MB 0 0
رایگان
7
Autodesk Mental Ray Standalone V3.7.51 For 3dsmax 2010 x64
57.28 MB 0 0
رایگان
8
Autodesk Cat 2010 For 3dsmax 64bit
13.09 MB 1 0
رایگان
9
Luxion KeyShot Pro 7.1.36
507.50 MB 8 0
رایگان
10
Sitni Sati ScatterVL Pro 2012 for 3DS Max
3.25 MB 4 0
رایگان
11
Sitni Sati Fumefx V1.2e For 3ds Max 2011
13.44 MB 4 0
رایگان
12
Sitni Sati Dreamscape V2.5f For 3ds Max 2011
34.56 MB 4 0
رایگان
13
Sitni Sati Afterburn V4.0b For 3ds Max 2011
10.24 MB 4 0
رایگان
14
SiteDesigner InstantSync Secure FTPS SFTP v2.1.3
7.77 MB 4 0
رایگان
15
Corona Render v1.5 for 3ds max
72.74 MB 3 0
رایگان
16
Corona Render v1.4
36.92 MB 3 0
رایگان
17
SU Podium v2.8.x64
-1 Bytes 2 0
رایگان
18
SU Podium v2.8 x86
-1 Bytes 3 0
رایگان
19
SolidRocks v1.51 for 3ds Max 2009-2014
-1 Bytes 3 0
رایگان
20
SolidRocks v1.2.4 for 3ds Max 2012-13
-1 Bytes 3 0
رایگان
21
Solidrocks v0.98.9 for 3ds Max
-1 Bytes 3 0
رایگان
22
AutoXlsTable v3.0 for AutoCAD2010
1.87 MB 1 0
رایگان
23
AutoXlsTable v3.0 for AutoCAD2009
1.83 MB 1 0
رایگان
24
SYCODE VTK Import for SketchUp v1.0
3.68 MB 3 0
رایگان
25
SYCODE VTK Export for SketchUp v1.0
3.63 MB 2 0
رایگان
SpeedTree Cinema 7.1.1 Win

SpeedTree Cinema 7.1.1 Win

به احتمال خیلی خیلی قوی بایستی تا کنون نام اسپید تری را شنیده باشید و خب معمولاً با شنیدن این نام یاد ساخت درخت، سبزه، بوته و ... می افتید. پلاگینی نی ...

180.06 MB
رایگان
SpeedTree CInema 7.0.5 Tree Library

SpeedTree CInema 7.0.5 Tree Lib ...

به احتمال خیلی خیلی قوی بایستی تا کنون نام اسپید تری را شنیده باشید و خب معمولاً با شنیدن این نام یاد ساخت درخت، سبزه، بوته و ... می افتید. پلاگینی نی ...

2.22 GB
رایگان
Sitni Sati FumeFX 4.1.0 for 3ds Max 2013-2018

Sitni Sati FumeFX 4.1.0 for 3ds ...

سالیان پیش، کاربران نرم افزارهایی چون مایا (MAYA) و هودینی (HOUDINI) با افتخار از وجود شبیه سازهای سیالات در نرم افزارهای خود سخن می راندند و کاربران ...

101.08 MB
رایگان
Autodesk Tspline Rhino 2014

Autodesk Tspline Rhino 2014

T-Splines Plug-in for Rhino software helps designers create smooth, high-quality CAD models and quickly achieve the right look and feel. Model smooth ...

104.62 MB
رایگان
Autodesk Mental Ray Standalone V3.9.1 For Autodesk 2012 x86

Autodesk Mental Ray Standalone ...

یکی از مطرح ترین نرم افزار ها برای رندر Autodesk MentalRay Standalone می باشد . منتال ری که محصول شرکت آلمانی mental image می باشد که ابتدا برای بر ...

58.38 MB
رایگان
Autodesk Mental Ray Standalone V3.7.51 For 3dsmax 2010 x86

Autodesk Mental Ray Standalone ...

یکی از مطرح ترین نرم افزار ها برای رندر Autodesk MentalRay Standalone می باشد . منتال ری که محصول شرکت آلمانی mental image می باشد که ابتدا برای بر ...

51.31 MB
رایگان
Autodesk Mental Ray Standalone V3.7.51 For 3dsmax 2010 x64

Autodesk Mental Ray Standalone ...

یکی از مطرح ترین نرم افزار ها برای رندر Autodesk MentalRay Standalone می باشد . منتال ری که محصول شرکت آلمانی mental image می باشد که ابتدا برای بر ...

57.28 MB
رایگان
Autodesk Cat 2010 For 3dsmax 64bit

Autodesk Cat 2010 For 3dsmax 64 ...

Product keys are required for installation of Autodesk products and are used to differentiate products that are both sold independently and as part of ...

13.09 MB
رایگان
Luxion KeyShot Pro 7.1.36

Luxion KeyShot Pro 7.1.36

KeyShot نرم افزاری برای رندر تصاویر سه بعدی و انیمیشن است که امکانات و ویژگی های بی نظیری از جمله اعمال دقیق مواد سازنده، کار با بافت و لیبل، تنظیم HD ...

507.50 MB
رایگان
Sitni Sati ScatterVL Pro 2012 for 3DS Max

Sitni Sati ScatterVL Pro 2012 f ...

ScatterVL Pro will let you alter any aspect of volumetric light, even to use own projector map! Included SVL Caustic Map plugin enables caustics insid ...

3.25 MB
رایگان
Sitni Sati Fumefx V1.2e For 3ds Max 2011

Sitni Sati Fumefx V1.2e For 3ds ...

FumeFX is a fluid dynamics engine designed for simulation and rendering of realistic fire, smoke, explosion and other gaseous phenomena. ...

13.44 MB
رایگان
Sitni Sati Dreamscape V2.5f For 3ds Max 2011

Sitni Sati Dreamscape V2.5f For ...

DreamScape is sophisticated set of 3DS MAX plug-ins for creating and rendering realistic landscapes, seascapes, skies, clouds, outdoor lighti ...

34.56 MB
رایگان
Sitni Sati Afterburn V4.0b For 3ds Max 2011

Sitni Sati Afterburn V4.0b For ...

AfterBurn is a production-proven volumetric effects plugin that has been used in cinematic productions such as Matrix Reloaded, Armageddon, Drac ...

10.24 MB
رایگان
SiteDesigner InstantSync Secure FTPS SFTP v2.1.3

SiteDesigner InstantSync Secure ...

InstantSync Secure is a powerful desktop tool for synchronizing, backing up, and replicating files over the FTP, FTPS and SFTP/SSH2 protocols. ...

7.77 MB
رایگان
Corona Render v1.5 for 3ds max

Corona Render v1.5 for 3ds max

1.Download and install Corona from https://corona-renderer.com/download remember the "SSE4.1-enabled CPU" state on the installer's 4th page 2 ...

72.74 MB
رایگان
SU Podium v2.8.x64

SU Podium v2.8.x64

SU Podium V2 is a photo-realistic rendering plug-in to Google SketchUp 7 or 8. SU Podium V2 employs advanced rendering technology but ...

-1 Bytes
رایگان
SU Podium v2.8 x86

SU Podium v2.8 x86

SU Podium V2 is a photo-realistic rendering plug-in to Google SketchUp 7 or 8. SU Podium V2 employs advanced rendering technology but ...

-1 Bytes
رایگان
SolidRocks v1.51 for 3ds Max 2009-2014

SolidRocks v1.51 for 3ds Max 20 ...

SolidRocks is an AutodeskÖ 3dsmaxÖ plugin which automates the complex process of setting up rendering for V-Ray. It brings the best of ...

-1 Bytes
رایگان
SolidRocks v1.2.4 for 3ds Max 2012-13

SolidRocks v1.2.4 for 3ds Max 2 ...

SolidRocks is an AutodeskÖ 3dsmaxÖ plugin which automates the complex process of setting up rendering for V-Ray. It brings the best of ...

-1 Bytes
رایگان
Solidrocks v0.98.9 for 3ds Max

Solidrocks v0.98.9 for 3ds Max

SolidRocks is an AutodeskÖ 3dsmaxÖ plugin which automates the complex process of setting up rendering for V-Ray. It brings the best of ...

-1 Bytes
رایگان
AutoXlsTable v3.0 for AutoCAD2010

AutoXlsTable v3.0 for AutoCAD20 ...

AutoXlsTable fully integrates Excel into AutoCAD. It can create table in AutoCAD or import Excel spreadsheet into AutoCAD. You can edit ...

1.87 MB
رایگان
AutoXlsTable v3.0 for AutoCAD2009

AutoXlsTable v3.0 for AutoCAD20 ...

AutoXlsTable fully integrates Excel into AutoCAD. It can create table in AutoCAD or import Excel spreadsheet into AutoCAD. You can edit ...

1.83 MB
رایگان
SYCODE VTK Import for SketchUp v1.0

SYCODE VTK Import for SketchUp ...

VTK Import for SketchUp is a Visualization Toolkit VTK file import plug-in for Google SketchUp®. This plug-in gives SketchUp the ability to import geo ...

3.68 MB
رایگان
SYCODE VTK Export for SketchUp v1.0

SYCODE VTK Export for SketchUp ...

VTK Export for SketchUp is a Visualization Toolkit VTK file export plug-in for Google SketchUp. This plug-in gives SketchUp the ability to export obje ...

3.63 MB
رایگان

بارگزاری