# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
خواب بذر یا درمانسی
266.38 KB 250 21
رایگان
2
علف های هرز شایع گندم
1.86 MB 218 16 3.0
رایگان
3
برداشت گندم و تأثیر آن در کمیت و کیفیت محصول
383.41 KB 227 14
رایگان
4
فیزیولوژی پس از برداشت
529.95 KB 208 12
رایگان
5
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM
3.68 MB 354 20
رایگان
6
مبانی کنترل بیوتکنولوژی در محصولات گلخانه ای
2.10 MB 151 10
رایگان
7
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
4.76 MB 448 34
رایگان
8
نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی
5.52 MB 177 22
رایگان
9
واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
3.03 MB 279 22 1.0
رایگان
10
درختان و درختچه های ایران
5.40 MB 194 20
رایگان
11
بیماری های زراعی
1.49 MB 205 42
رایگان
12
کشاورزی و انرژی
3.72 MB 182 9
رایگان
13
مروری بر روشهای شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
4.12 MB 165 10
رایگان
14
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر
734.54 KB 192 21
رایگان
15
مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع
1.04 MB 186 20
رایگان
16
کنترل آفت های درختان میوه
2.12 MB 189 18
رایگان
17
بیماری های رایج حشرات در محیط های پرورش
289.25 KB 187 11
رایگان
18
مروری بر روش های کنترل آفات در IPM
3.68 MB 164 27 4.0
رایگان
19
جوندگان باغهای پسته
2.54 MB 235 8
رایگان
20
دیکشنری کشاورزی
6.01 MB 234 41 5.0
رایگان
21
شناسایی گیاهان مرتعی
3.06 MB 171 27
رایگان
22
کشاورزی و انرژی
3.72 MB 239 8
رایگان
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

گردآوری شده توسط دانشجویان رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران سال 1388 زیر نظر دکتر حسین اللهیاری مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ipm

دانلود 20
3.68 MB
رایگان
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاه ...

یوتکنولوژی را می توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در آن از ارگانیسم های موحود زنده و یا قسمتی از آنها برای تولید ، تغییر فرآورده ها، بهینه سا ...

دانلود 34
4.76 MB
رایگان
درختان و درختچه های ایران

درختان و درختچه های ایران

کتاب ارائه شده در این پست با نام درختان و درختچه های ایران است که توسط انتشارات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان رشته های کشاورزی به چاپ رسیده است.

دانلود 20
5.40 MB
رایگان
کشاورزی و انرژی

کشاورزی و انرژی

دکتر کوچکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، متولد سال 1326 از شهرستان فسا، لیسانس خود را در رشته زراعت در سال 1349 از دانشگاه اهواز دریافت کرد و در سال 1351 ...

دانلود 9
3.72 MB
رایگان
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر

کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و ...

این حشره به گونه‌های بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می‌کند. از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گلابی، به و گردو نیز ...

دانلود 21
734.54 KB
رایگان
کشاورزی و انرژی

کشاورزی و انرژی

دکتر کوچکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، متولد سال 1326 از شهرستان فسا، لیسانس خود را در رشته زراعت در سال 1349 از دانشگاه اهواز دریافت کرد و در سال 1351 ...

دانلود 8
3.72 MB
رایگان

بارگزاری