# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
حساب فنی برای تکنسین ماشین ساز
6.84 MB 285 26 5.0
رایگان
2
راهنمای مامور سرشماری
2.87 MB 559 65
رایگان
3
آموزش آتش نشان
3.44 MB 248 16 5.0
رایگان
حساب فنی برای تکنسین ماشین ساز

حساب فنی برای تکنسین ماشین ساز

کتاب آموزشی با مسائلی برای تکنسین ماشین سازی و کارگاهی و سایر حرفه های هم نوع آن. شامل: جدول تبدیل وزن، حجم، زمان و .. و عملیات اندازه گیری،خم کاری، ...

دانلود 26
6.84 MB
رایگان
5.0

بارگزاری