# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کولرهای آبی
951.41 KB 412 1
1,000
2
کولرهای گازی
1.11 MB 372 1
1,000
3
کوره ذوب القایی و قوس الکتریکی
919.84 KB 324 1
1,000
4
ترمز های ضد بلوکه ABS
695.87 KB 423 0
1,000
کولرهای آبی

کولرهای آبی

گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی مقدماتی تولید کولر آبی در کشور اختصاص دارد . بررسی های اولیه حکایت از آن دارد که سرمایه گذاری برای تولید کولر آبی با توج ...

دانلود 1
951.41 KB
1,000 تومان
کولرهای گازی

کولرهای گازی

گزارش حاضر با عنوان مطالعه پیش امکان سنجی تولید کولر گازی به بررسی و ارزیابی مقدماتی طراحی و مونتاژ کولر گازی در کشور اختصاص دارد . با توجه به روند رو ...

دانلود 1
1.11 MB
1,000 تومان
کوره ذوب القایی و قوس الکتریکی

کوره ذوب القایی و قوس الکتریکی

در این طرح به مطالعات پیش امکان سنجی برای تولید کوره ذوب القایی و قوس الکتریکی، که دارای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف است، پرداخته شده است . روند ...

دانلود 1
919.84 KB
1,000 تومان
ترمز های ضد بلوکه ABS

ترمز های ضد بلوکه ABS

طرح حاضر مطالعه امکان سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید ترمزهای ABS بمعنای ترمز ضد قفل است......

695.87 KB
1,000 تومان

بارگزاری