# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
MestReNova 12.0.0 x86
244.79 MB 9 0
رایگان
2
BioSolveIT SeeSAR 6.1 x86
27.98 MB 11 0
رایگان
3
Chemissian v4.23
6.66 MB 12 0
رایگان
4
Chemissian v2.200
4.49 MB 16 2
رایگان
5
Chemissian v1.771
5.90 MB 11 0
رایگان
6
HiTec Zang RI-CAD RICAD v2.2.0 x86
46.09 MB 17 0
55,000
7
Tree Star FlowJo v7.6.3
117.90 MB 11 0
رایگان
8
TRANSVALOR FORGE V2008
745.35 MB 12 0
رایگان
9
TNO Riskcurves v9.0.18.8069
82.14 MB 18 0
45,000
10
TNO Effects v9 0.16.8022
77.89 MB 10 0
45,000
11
Datamine Studio RM v1.3.36.0 x64
850.13 MB 19 0
رایگان
12
AOMix 6.52 x86
11.68 MB 18 0
رایگان
13
Micromine GBIS v7.8.0.60
174.16 MB 26 0
رایگان
14
I-GIS GeoScene3D 10 0.12.514
143.62 MB 22 0
رایگان
15
iChemLabs ChemDoodle 8.0.1 MultiOS
455.65 MB 29 2
رایگان
16
Datamine Studio UG v1.0.38.0 x64
554.44 MB 23 0
رایگان
17
Midland Valley Move 2017 2.0.21565 x64
1.30 GB 35 0
رایگان
18
Talete Dragon v5.5
9.59 MB 38 8
رایگان
19
PumpBase v2.0c
4.71 MB 22 0
25,000
20
Chemical Information Services 2003
11.23 MB 23 0
رایگان
21
Treestar FlowJo v1.0.3 X64
134.31 MB 28 0
رایگان
22
Tripos SYBYL-X ORCHESTRAR Databases v0808.231
3.43 GB 32 0
رایگان
23
Tripos Sybyl v7.2 Part 1
4.57 GB 34 1
رایگان
24
TSoft SoilClass v2.0.0
3.48 MB 48 0
15,000
25
TSoft AxPile v1.0.
3.70 MB 38 0
15,000
MestReNova 12.0.0 x86

MestReNova 12.0.0 x86

Mnova (یا MestReNova) محصولی از کمپانی Mestrelab است که به عنوان یک ابزار کاربردی برای کمک به مهندسین شیمی، دانشجویان و دیگر افرادی که در زمینه تجزیه ...

244.79 MB
رایگان
BioSolveIT SeeSAR 6.1 x86

BioSolveIT SeeSAR 6.1 x86

SeeSAR ابزاری برای شبیه سازی وارزیابی مواد مرکب -ترکیبات مولکولی و اتمی- است. این نرم افزار در فرآیند طراحی ساختارها از بهینه سازی چندپارامتری پشتیبان ...

27.98 MB
رایگان
Chemissian v4.23

Chemissian v4.23

Chemissian is an analyzing tool of molecules electronic structure and spectra. It can manipulate molecular orbital energy ...

6.66 MB
رایگان
Chemissian v2.200

Chemissian v2.200

Chemissian is an analyzing tool of molecules electronic structure and spectra. It can manipulate molecular orbital energy ...

دانلود 2
4.49 MB
رایگان
Chemissian v1.771

Chemissian v1.771

Chemissian is an analyzing tool of molecules electronic structure and spectra. It can manipulate molecular orbital energy-level dia ...

5.90 MB
رایگان
Tree Star FlowJo v7.6.3

Tree Star FlowJo v7.6.3

FlowJo is the Swiss army knife of Flow Cytometric analysis programs. It contains tools for all of the jobs you need to easily and efficiently ...

117.90 MB
رایگان
TRANSVALOR FORGE V2008

TRANSVALOR FORGE V2008

FORGE is dedicated to the simulation of hot, warm and cold forging of both 3D parts (* steering knuckles, crankshafts, * twin connection rods, ...

745.35 MB
رایگان
TNO Riskcurves v9.0.18.8069

TNO Riskcurves v9.0.18.8069

Storage and transport of hazardous materials impose risks to surrounding population and structures, both in the urban environment as at (petro-) chemi ...

82.14 MB
45,000 تومان
TNO Effects v9 0.16.8022

TNO Effects v9 0.16.8022

EFFECTS calculates and clearly presents in tables, graphs and on geographical maps, the physical effects of any accident scenario with toxic and/or fl ...

77.89 MB
45,000 تومان
Datamine Studio RM v1.3.36.0 x64

Datamine Studio RM v1.3.36.0 x6 ...

Studio RM نرم افزاری دیگر از کمپانی Datamine است که در صنایع ذخایر منابع طبیعی و معدن کاری کاربرد دارد. Studio RM ابزارهای منعطفی برای مدیریت جریان کا ...

850.13 MB
رایگان
AOMix 6.52 x86

AOMix 6.52 x86

AOMix نرم افزاری تخصصی به منظور آنالیز اوربیتال های ملوکولی می باشد که به شما امکان انتخاب گروه های اتمی، نوع و شکل اوربیتال ها و خواص شیمیایی به خصوص ...

11.68 MB
رایگان
Micromine GBIS v7.8.0.60

Micromine GBIS v7.8.0.60

GBIS (یا همان Geobank) یک سیستم مدیریت داده منعطف و مطمئن برای حفاظت از داده ها به عنوان دارایی های با ارزش پروژه های زمین شناسی است. اغلب کمپانی هایی ...

174.16 MB
رایگان
I-GIS GeoScene3D 10 0.12.514

I-GIS GeoScene3D 10 0.12.514

GeoScene3D یک نرم افزار ۳D مدل سازی زمین شناسی برای تجسم داده های علوم زمین, ساخت مدل های زمین شناختی برای توزیع نتایج به سهامداران است. این نرم افزار ...

143.62 MB
رایگان
iChemLabs ChemDoodle 8.0.1 MultiOS

iChemLabs ChemDoodle 8.0.1 Mult ...

ChemDoodle برنامه ای مخصوص برای طراحی ساختار های شیمیایی با بهترین کیفیت ممکن می باشد. چیزی که این نرم افزار را ممتاز می سازد، تخصصی بودن آن در زمینه ...

دانلود 2
455.65 MB
رایگان
Datamine Studio UG v1.0.38.0 x64

Datamine Studio UG v1.0.38.0 x6 ...

نرم افزار های Datamine Studio محصولات بخش مهندسی معدن کمپانی CAE می باشند و به عنوان ابزارهای نرم افزاری پیشرو در سرتاسر جهان برای صنایع مرتبط با مناب ...

554.44 MB
رایگان
Midland Valley Move 2017 2.0.21565 x64

Midland Valley Move 2017 2.0.21 ...

Move نرم افزاری قدرتمند برای یکپارچه سازی داده ها، ساخت سطح مقطع و مدل سازی ساختار های زمین شناسی سه بعدی است که به طور ویژه برای مدل سازی 2D و 3D ژئو ...

1.30 GB
رایگان
Talete Dragon v5.5

Talete Dragon v5.5

Dragon is an application for the calculation of molecular descriptors. These descriptors can be used to evaluate molecular structure-activity o ...

دانلود 8
9.59 MB
رایگان
PumpBase v2.0c

PumpBase v2.0c

PumpBase is a sophisticated software application that finds the best pumps for your liquid conveyance design whether its a water distribution system o ...

4.71 MB
25,000 تومان
Chemical Information Services 2003

Chemical Information Services 2 ...

The definition of information services derives from the demarcation between documentation and information. The main criteria for information services ...

11.23 MB
رایگان
Treestar FlowJo v1.0.3 X64

Treestar FlowJo v1.0.3 X64

FlowJo نرم افزار قدرتمند جهت نمایش و آنالیز داده های فلوسیتومتری است. فلوسیتومتری یا FCM روشی مناسب جهت شمارش و آنالیز ذرات میکروسکپی مانند کروموزومها ...

134.31 MB
رایگان
Tripos SYBYL-X ORCHESTRAR Databases v0808.231

Tripos SYBYL-X ORCHESTRAR Datab ...

Optional Databases for Advanced Protein Modeling Tripos supplies several databases for use with FUGUET and ORCHESTRAR. Enhanced protein modeling c ...

3.43 GB
رایگان
Tripos Sybyl v7.2 Part 1

Tripos Sybyl v7.2 Part 1

SYBYL« is a suite of computational informatics software designed to enhance the drug discovery workflows and decision-making of today's ...

دانلود 1
4.57 GB
رایگان
TSoft SoilClass v2.0.0

TSoft SoilClass v2.0.0

SoilClass is a program for the classification of soils including prediction of engineering soil parameters. SoilClass is intended to be a design ai ...

3.48 MB
15,000 تومان
TSoft AxPile v1.0.

TSoft AxPile v1.0.

AxPile is a program for calculation of axial bearing capacity and settlement of piles. Calculates The Load Carrying Capacity of Bored Piles based on t ...

3.70 MB
15,000 تومان

بارگزاری