# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Datamine Studio RM v1.3.36.0 x64
850.13 MB 4 0
رایگان
2
AOMix 6.52 x86
11.68 MB 5 0
رایگان
3
Micromine GBIS v7.8.0.60
174.16 MB 4 0
رایگان
4
I-GIS GeoScene3D 10 0.12.514
143.62 MB 4 0
رایگان
5
iChemLabs ChemDoodle 8.0.1 MultiOS
455.65 MB 4 0
رایگان
6
Datamine Studio UG v1.0.38.0 x64
554.44 MB 4 0
رایگان
7
Midland Valley Move 2017 2.0.21565 x64
1.30 GB 5 0
رایگان
8
Talete Dragon v5.5
9.59 MB 7 0
رایگان
9
PumpBase v2.0c
4.71 MB 3 0
25,000
10
Chemical Information Services 2003
11.23 MB 6 0
رایگان
11
Treestar FlowJo v1.0.3 X64
134.31 MB 14 0
رایگان
12
Tripos SYBYL-X ORCHESTRAR Databases v0808.231
3.43 GB 12 0
رایگان
13
Tripos Sybyl v7.2 Part 1
4.57 GB 16 0
رایگان
14
TSoft SoilClass v2.0.0
3.48 MB 29 0
15,000
15
TSoft AxPile v1.0.
3.70 MB 23 0
15,000
16
Tripos SYBYL-X-2.0.0.11273
667.44 MB 16 0
رایگان
17
Tripos SYBYL-X v1.3
647.59 MB 15 0
رایگان
18
Tripos Benchware Pantheon v1.3
215.23 MB 13 0
رایگان
19
Tripos Benchware Muse v2.1
456.66 MB 16 0
رایگان
20
Tripos Benchware Muse v2.1 INUX X64
449.31 MB 13 0
رایگان
21
Tripos Benchware 3D Explorer v2.7
93.14 MB 17 0
رایگان
22
HEC RAS 4.1
49.19 MB 30 0
50,000
23
HEC RAS 3.0
170.22 MB 26 0
50,000
24
HEC HMS 3.3
46.47 MB 33 0
50,000
25
Natural Bond Orbital (NBO) 6.0 Win MAC OSX Linux
56.00 MB 21 0
رایگان
Datamine Studio RM v1.3.36.0 x64

Datamine Studio RM v1.3.36.0 x6 ...

Studio RM نرم افزاری دیگر از کمپانی Datamine است که در صنایع ذخایر منابع طبیعی و معدن کاری کاربرد دارد. Studio RM ابزارهای منعطفی برای مدیریت جریان کا ...

850.13 MB
رایگان
AOMix 6.52 x86

AOMix 6.52 x86

AOMix نرم افزاری تخصصی به منظور آنالیز اوربیتال های ملوکولی می باشد که به شما امکان انتخاب گروه های اتمی، نوع و شکل اوربیتال ها و خواص شیمیایی به خصوص ...

11.68 MB
رایگان
Micromine GBIS v7.8.0.60

Micromine GBIS v7.8.0.60

GBIS (یا همان Geobank) یک سیستم مدیریت داده منعطف و مطمئن برای حفاظت از داده ها به عنوان دارایی های با ارزش پروژه های زمین شناسی است. اغلب کمپانی هایی ...

174.16 MB
رایگان
I-GIS GeoScene3D 10 0.12.514

I-GIS GeoScene3D 10 0.12.514

GeoScene3D یک نرم افزار ۳D مدل سازی زمین شناسی برای تجسم داده های علوم زمین, ساخت مدل های زمین شناختی برای توزیع نتایج به سهامداران است. این نرم افزار ...

143.62 MB
رایگان
iChemLabs ChemDoodle 8.0.1 MultiOS

iChemLabs ChemDoodle 8.0.1 Mult ...

ChemDoodle برنامه ای مخصوص برای طراحی ساختار های شیمیایی با بهترین کیفیت ممکن می باشد. چیزی که این نرم افزار را ممتاز می سازد، تخصصی بودن آن در زمینه ...

455.65 MB
رایگان
Datamine Studio UG v1.0.38.0 x64

Datamine Studio UG v1.0.38.0 x6 ...

نرم افزار های Datamine Studio محصولات بخش مهندسی معدن کمپانی CAE می باشند و به عنوان ابزارهای نرم افزاری پیشرو در سرتاسر جهان برای صنایع مرتبط با مناب ...

554.44 MB
رایگان
Midland Valley Move 2017 2.0.21565 x64

Midland Valley Move 2017 2.0.21 ...

Move نرم افزاری قدرتمند برای یکپارچه سازی داده ها، ساخت سطح مقطع و مدل سازی ساختار های زمین شناسی سه بعدی است که به طور ویژه برای مدل سازی 2D و 3D ژئو ...

1.30 GB
رایگان
Talete Dragon v5.5

Talete Dragon v5.5

Dragon is an application for the calculation of molecular descriptors. These descriptors can be used to evaluate molecular structure-activity o ...

9.59 MB
رایگان
PumpBase v2.0c

PumpBase v2.0c

PumpBase is a sophisticated software application that finds the best pumps for your liquid conveyance design whether its a water distribution system o ...

4.71 MB
25,000 تومان
Chemical Information Services 2003

Chemical Information Services 2 ...

The definition of information services derives from the demarcation between documentation and information. The main criteria for information services ...

11.23 MB
رایگان
Treestar FlowJo v1.0.3 X64

Treestar FlowJo v1.0.3 X64

FlowJo نرم افزار قدرتمند جهت نمایش و آنالیز داده های فلوسیتومتری است. فلوسیتومتری یا FCM روشی مناسب جهت شمارش و آنالیز ذرات میکروسکپی مانند کروموزومها ...

134.31 MB
رایگان
Tripos SYBYL-X ORCHESTRAR Databases v0808.231

Tripos SYBYL-X ORCHESTRAR Datab ...

Optional Databases for Advanced Protein Modeling Tripos supplies several databases for use with FUGUET and ORCHESTRAR. Enhanced protein modeling c ...

3.43 GB
رایگان
Tripos Sybyl v7.2 Part 1

Tripos Sybyl v7.2 Part 1

SYBYL« is a suite of computational informatics software designed to enhance the drug discovery workflows and decision-making of today's ...

4.57 GB
رایگان
TSoft SoilClass v2.0.0

TSoft SoilClass v2.0.0

SoilClass is a program for the classification of soils including prediction of engineering soil parameters. SoilClass is intended to be a design ai ...

3.48 MB
15,000 تومان
TSoft AxPile v1.0.

TSoft AxPile v1.0.

AxPile is a program for calculation of axial bearing capacity and settlement of piles. Calculates The Load Carrying Capacity of Bored Piles based on t ...

3.70 MB
15,000 تومان
Tripos SYBYL-X-2.0.0.11273

Tripos SYBYL-X-2.0.0.11273

SYBYL-X provides intuitive molecular modeling for life scientists interested in drug and molecular design. Small molecule and macromolecular modeli ...

667.44 MB
رایگان
Tripos SYBYL-X v1.3

Tripos SYBYL-X v1.3

Computational Informatics Software for Molecular Modelers Straight Talk About ...

647.59 MB
رایگان
Tripos Benchware Pantheon v1.3

Tripos Benchware Pantheon v1.3

Pantheon« is an affordable, extendable cheminformatics solution that enables discovery scientists to organize, analyze, and visuali ...

215.23 MB
رایگان
Tripos Benchware Muse v2.1

Tripos Benchware Muse v2.1

Muse is a molecular design workflow designed to accelerate the identification and optimization of lead candidates. Using Muse, CADD Scien ...

456.66 MB
رایگان
Tripos Benchware Muse v2.1 INUX X64

Tripos Benchware Muse v2.1 INUX ...

Muse is a molecular design workflow designed to accelerate the identification and optimization of lead candidates. Using Muse, CADD Scienti ...

449.31 MB
رایگان
HEC RAS 4.1

HEC RAS 4.1

HEC-RAS has been developed for the U.S. Army Corps of Engineers (USACE). However, software developed at the Hydrologic Engineering Center is made avai ...

49.19 MB
50,000 تومان
HEC RAS 3.0

HEC RAS 3.0

Welcome to the Hydrologic Engineering Center's (CEIWR-HEC) River Analysis System (HEC-RAS) website. This software allows the user to perform one-dimen ...

170.22 MB
50,000 تومان
HEC HMS 3.3

HEC HMS 3.3

The Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) is designed to simulate the complete hydrologic processes of dendritic watershed systems. The software includ ...

46.47 MB
50,000 تومان
Natural Bond Orbital (NBO) 6.0 Win MAC OSX Linux

Natural Bond Orbital (NBO) 6.0 ...

Natural Bond Orbital نرم افزاری تخصصی به منظور کار با مفاهیم شیمیایی و تابع موج های پیچیده می باشد. ورژن جدید برنامه به گونه ای طراحی شده که با الگو ...

56.00 MB
رایگان

بارگزاری