# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Pluralsight Introduction to F Sharp
520.79 MB 146 46
رایگان
Pluralsight Introduction to F Sharp

Pluralsight Introduction to F S ...

این کورس آموزشی به منظور آشنایی با زبان برنامه نویسی F# تولید شده است ، زبان برنامه نویسی F# از مدل های برنامه نویسی تابعی و شی گرا به خوبی پشتیبانی م ...

دانلود 46
520.79 MB
رایگان

بارگزاری