# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
QuickBooks 2016 17.2.21.576 MAC OSX
107.04 MB 13 0
رایگان
2
Microsoft Excel 2016 15.39 MAC OSX
768.06 MB 14 0
رایگان
3
Intuit QuickBooks for Mac 17.1.15.466 R16 MacOSX
115.42 MB 16 0
رایگان
4
Apple Numbers v3.5.2 MacOSX
199.60 MB 10 0
رایگان
5
Apple Numbers v2.3 MacOSX
239.49 MB 12 0
رایگان
6
Quicken 4.6.4 MAC OSX
36.14 MB 15 0
رایگان
7
Moneydance 2017.5 MAC OSX
90.82 MB 16 0
رایگان
8
Intuit Quicken 2017 v4.6.4 MacOSX
34.66 MB 13 0
رایگان
9
You Need A Budget 4.3.351 MacOSX X32
54.61 MB 7 0
رایگان
10
Tidal Pool BeanCounter v1.0.17 MacOSX
4.62 MB 11 0
رایگان
11
The Dream Apps Involer v1.5 MacOSX
3.00 MB 12 0
رایگان
12
Tension Software Invoices v2.9 MacOSX
2.98 MB 10 0
رایگان
13
Quicken 4.5.8 MAC OSX
35.20 MB 15 0
رایگان
14
Microsoft Excel 2016 15.38 MAC OSX
763.21 MB 19 0
رایگان
15
QuickBooks 2016 17.2.19.552 MAC OSX
107.12 MB 19 0
رایگان
16
Money 5.1.5 MAC OSX
16.06 MB 24 0
رایگان
17
GrandTotal 4.4 MAC OSX
27.22 MB 23 0
رایگان
18
Microsoft Excel 2016.15.37 MAC OSX
762.33 MB 20 0
رایگان
19
Moneydance v2012.R2.825 MACOSX
56.19 MB 19 0
رایگان
20
Moneydance v2012.3.852 MACOSX
55.02 MB 14 0
رایگان
21
Moneydance v2011.R2.803 MACOSX
9.37 MB 18 0
رایگان
22
Moneydance v2008r4.640 MacOSX
5.19 MB 20 0
رایگان
23
Moneydance v2007r3.582 MacOSX
4.50 MB 27 0
رایگان
24
Moneydance 2017.4 MAC OSX
90.55 MB 39 0
رایگان
25
Microsoft Excel 2016 15.36 MAC OSX
760.66 MB 52 0
رایگان
QuickBooks 2016 17.2.21.576 MAC OSX

QuickBooks 2016 17.2.21.576 MAC ...

QuickBooks یکی از نرم افزار های مدیریت بر فعالیت های اقتصادی است. در شرکت های مالی و اقتصادی تازه تاسیس استفاده از این نرم افزار محبوبیت خاصی یافته اس ...

107.04 MB
رایگان
Microsoft Excel 2016 15.39 MAC OSX

Microsoft Excel 2016 15.39 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

768.06 MB
رایگان
Intuit QuickBooks for Mac 17.1.15.466 R16 MacOSX

Intuit QuickBooks for Mac 17.1. ...

یکی از نرم افزار های مدیریت بر فعالیت های اقتصادی است. در شرکت های مالی و اقتصادی تازه تاسیس استفاده از این نرم افزار محبوبیت خاصی یافته است. با چند ک ...

115.42 MB
رایگان
Apple Numbers v3.5.2 MacOSX

Apple Numbers v3.5.2 MacOSX

Create gorgeous spreadsheets with the all-new Numbers for Mac. Get started with one of many Apple-designed templates for your home budget, ...

199.60 MB
رایگان
Apple Numbers v2.3 MacOSX

Apple Numbers v2.3 MacOSX

Plan a wedding. Save for retirement. Track your workouts. Keep a baby journal. Anyone can be good with numbers. ...

239.49 MB
رایگان
Quicken 4.6.4 MAC OSX

Quicken 4.6.4 MAC OSX

Quicken نرم افزاری است که توسط آن می توانید به مدیریت امور مالی و شخصی و مالیاتی خود بپردازید، می توانید هزینه ها و دخل و خرج خود را در آن ذخیره کنید ...

36.14 MB
رایگان
Moneydance 2017.5 MAC OSX

Moneydance 2017.5 MAC OSX

Moneydance برنامه ای جهت مدیریت امور مالی شخصی در مک می باشد. این برنامه دارای ویژگی های جالبی نظیر بانک های آنلاین و مدیریت جامع و دسته بندی شده می ب ...

90.82 MB
رایگان
Intuit Quicken 2017 v4.6.4 MacOSX

Intuit Quicken 2017 v4.6.4 MacO ...

Quicken نرم افزاری است که توسط آن می توانید به مدیریت امور مالی و شخصی و مالیاتی خود بپردازید، می توانید هزینه ها و دخل و خرج خود را در آن ذخیره کنید ...

34.66 MB
رایگان
You Need A Budget 4.3.351 MacOSX X32

You Need A Budget 4.3.351 MacOS ...

If you've never heard of YNAB and are looking to gain total control of your money while massively reducing your financial stress, you have come to the ...

54.61 MB
رایگان
The Dream Apps Involer v1.5 MacOSX

The Dream Apps Involer v1.5 Mac ...

Invoicing doesn't have to be tedious and boring. Involer proves that with a sleek intuitive interface that makes invoicing quick, easy and fun.

3.00 MB
رایگان
Quicken 4.5.8 MAC OSX

Quicken 4.5.8 MAC OSX

Quicken نرم افزاری است که توسط آن می توانید به مدیریت امور مالی و شخصی و مالیاتی خود بپردازید، می توانید هزینه ها و دخل و خرج خود را در آن ذخیره کنید ...

35.20 MB
رایگان
Microsoft Excel 2016 15.38 MAC OSX

Microsoft Excel 2016 15.38 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

763.21 MB
رایگان
QuickBooks 2016 17.2.19.552 MAC OSX

QuickBooks 2016 17.2.19.552 MAC ...

QuickBooks یکی از نرم افزار های مدیریت بر فعالیت های اقتصادی است. در شرکت های مالی و اقتصادی تازه تاسیس استفاده از این نرم افزار محبوبیت خاصی یافته اس ...

107.12 MB
رایگان
Money 5.1.5 MAC OSX

Money 5.1.5 MAC OSX

Money یک نرم افزار قدرتمند ٬ انعطاف پذیر و کاربر پسند می باشد که جهت کنترل در بودجه خانواده شما طراحی و برنامه نویسی شده است . ورود و خروج هزینه ...

16.06 MB
رایگان
GrandTotal 4.4 MAC OSX

GrandTotal 4.4 MAC OSX

GrandTotal ابزار ساخت صورت حساب و تخمین های مالی بر اساس ساختار خود می باشد . قسمت ویرایشگر قالب به شما اجازه تنظیم لایه ها را بر اساس شرکت خود می دهد ...

27.22 MB
رایگان
Microsoft Excel 2016.15.37 MAC OSX

Microsoft Excel 2016.15.37 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

762.33 MB
رایگان
Moneydance v2012.R2.825 MACOSX

Moneydance v2012.R2.825 MACOSX

Save time and take control of your finances with Moneydance! Our simple interface puts your finances at your fingertips without unnecessary acco ...

56.19 MB
رایگان
Moneydance v2012.3.852 MACOSX

Moneydance v2012.3.852 MACOSX

Save time and take control of your finances with Moneydance! Our simple interface puts your finances at your fingertips without unnecessary accoun ...

55.02 MB
رایگان
Moneydance v2011.R2.803 MACOSX

Moneydance v2011.R2.803 MACOSX

Save time and take control of your finances with Moneydance! Our simple interface puts your finances at your fingertips without unneces ...

9.37 MB
رایگان
Moneydance v2008r4.640 MacOSX

Moneydance v2008r4.640 MacOSX

implify your finances with Moneydance, the groundbreaking personal finance manager! Whether you want to organize your finances, manage your b ...

5.19 MB
رایگان
Moneydance v2007r3.582 MacOSX

Moneydance v2007r3.582 MacOSX

Moneydance 2007 has many powerful features to help you keep your finances organized, safe, and up-to-date. Learn more about Moneydance's feat ...

4.50 MB
رایگان
Moneydance 2017.4 MAC OSX

Moneydance 2017.4 MAC OSX

Moneydance برنامه ای جهت مدیریت امور مالی شخصی در مک می باشد. این برنامه دارای ویژگی های جالبی نظیر بانک های آنلاین و مدیریت جامع و دسته بندی شده می ب ...

90.55 MB
رایگان
Microsoft Excel 2016 15.36 MAC OSX

Microsoft Excel 2016 15.36 MAC ...

Microsoft Excel جزو یکی از محبوبترین نرم افزار های اداری است که در مجموعه نرم افزاری office شرکت مایکروسافت گنجانده شده است و طرفداران زیادی در بین ک ...

760.66 MB
رایگان

بارگزاری