# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Pluralsight Modo Rendering Fundamentals
557.31 MB 17 2
رایگان
2
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 3
182.59 MB 64 27
رایگان
3
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 2
286.62 MB 65 36
رایگان
4
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 1
556.72 MB 70 44
رایگان
5
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 3
599.43 MB 74 45
رایگان
6
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 2
398.42 MB 74 42
رایگان
7
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO - Volume 1
1.46 GB 68 30
رایگان
8
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 3
272.40 MB 68 20
رایگان
9
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 1
272.40 MB 102 36
رایگان
Pluralsight Modo Rendering Fundamentals

Pluralsight Modo Rendering Fund ...

Modo نرم افزاری فوق العاده در زمینه ساخت انیمیشن، مدلسازی و حجاری یا Sculpting است که به تازگی با برنامه های شرکت قدرتمند و موفق Foundry ترکیب و ادغام ...

دانلود 2
557.31 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 3

Digital Tutors Quick Start to R ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 27
182.59 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 2

Digital Tutors Quick Start to R ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 36
286.62 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 1

Digital Tutors Quick Start to R ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 44
556.72 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 3

Digital Tutors Quick Start to M ...

در این کورس آموزشی با ابزارها و امکانات مدلسازی نرم افزار MODO آشنا شده و از طریق انجام پروژه های مدلسازی مختلف بر استفاده از این ابزارها و امکانات مس ...

دانلود 45
599.43 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 2

Digital Tutors Quick Start to M ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 42
398.42 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO - Volume 1

Digital Tutors Quick Start to M ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 30
1.46 GB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 3

Digital Tutors Quick Start to A ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 20
272.40 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 1

Digital Tutors Quick Start to A ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 36
272.40 MB
رایگان

بارگزاری