# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors - Rigging Your First Character in MODO-701
1.24 GB 2 0
رایگان
2
Digital Tutors - Introduction To Modo
848.49 MB 1 0
رایگان
3
Digital Tutors - Introduction to Modeling in modo
905.67 MB 1 0
رایگان
4
Digital Tutors - Creating Cartoon Characters in modo
530.30 MB 2 0
رایگان
5
Pluralsight Modo Rendering Fundamentals
557.31 MB 45 2
رایگان
6
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 3
182.59 MB 88 27
رایگان
7
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 2
286.62 MB 83 36
رایگان
8
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 1
556.72 MB 95 44
رایگان
9
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 3
599.43 MB 102 45
رایگان
10
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 2
398.42 MB 97 42
رایگان
11
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO - Volume 1
1.46 GB 89 30
رایگان
12
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 3
272.40 MB 93 20
رایگان
13
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 1
272.40 MB 140 36
رایگان
Digital Tutors - Rigging Your First Character in MODO-701

Digital Tutors - Rigging Your F ...

برای متحرک سازی یک کاراکتر در ابتدا باید اسکلت حرکتی آن را ایجاد نمود. به فرایند اسکلت سازی برای کاراکترهای سه بعدی Rigging گفته می شود. در این کورس آ ...

1.24 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction To Modo

Digital Tutors - Introduction T ...

یکی از نرم افزار های محبوب برای مدل سازی و انیمیشن سازی برنامه Modo می باشد ، بوسیله این نرم افزار همچنین می توانید Sculpting و یا همان حجاری را انجام ...

848.49 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Modeling in modo

Digital Tutors - Introduction t ...

Learn a time-saving workflow to automotive modeling and a multitude of modeling tools and techniques that can be used for film, games, and design. Con ...

905.67 MB
رایگان
Digital Tutors - Creating Cartoon Characters in modo

Digital Tutors - Creating Carto ...

در این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه مدلسازی یک کاراکتر کارتونی از روی یک تصویر مرجع با ابزارها و امکانات مدلسازی ، حجاری ، اعمال بافت و رنگ آمیزی ن ...

530.30 MB
رایگان
Pluralsight Modo Rendering Fundamentals

Pluralsight Modo Rendering Fund ...

Modo نرم افزاری فوق العاده در زمینه ساخت انیمیشن، مدلسازی و حجاری یا Sculpting است که به تازگی با برنامه های شرکت قدرتمند و موفق Foundry ترکیب و ادغام ...

دانلود 2
557.31 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 3

Digital Tutors Quick Start to R ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 27
182.59 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 2

Digital Tutors Quick Start to R ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 36
286.62 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Rigging in MODO Volume 1

Digital Tutors Quick Start to R ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 44
556.72 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 3

Digital Tutors Quick Start to M ...

در این کورس آموزشی با ابزارها و امکانات مدلسازی نرم افزار MODO آشنا شده و از طریق انجام پروژه های مدلسازی مختلف بر استفاده از این ابزارها و امکانات مس ...

دانلود 45
599.43 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO Volume 2

Digital Tutors Quick Start to M ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 42
398.42 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Modeling in MODO - Volume 1

Digital Tutors Quick Start to M ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 30
1.46 GB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 3

Digital Tutors Quick Start to A ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 20
272.40 MB
رایگان
Digital Tutors Quick Start to Animation in MODO Volume 1

Digital Tutors Quick Start to A ...

MODO یکی از نرم افزار های طراحی و مدلسازی سه بعدی است برای ایجاد تصاویر ثابت و یا متحرک در یک فضای سه بعدی است. این نرم افزار امکان مدلسازی، متریال، ا ...

دانلود 36
272.40 MB
رایگان

بارگزاری