# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors Drawing and Painting in Illustrator
157.24 MB 96 28
رایگان
2
Lynda Illustrator CC One on One Mastery
1.60 GB 177 241
رایگان
3
Lynda Illustrator CC One on One Intermediate
2.83 GB 168 186
رایگان
4
Lynda Illustrator CC 2015 One on One Fundamentals
2.76 GB 135 289
رایگان
5
Lynda Illustrator Cc 2015 Essential Training
1.04 GB 122 207
رایگان
Digital Tutors Drawing and Painting in Illustrator

Digital Tutors Drawing and Pain ...

این فیلم آموزشی که توسط شرکت Digital Tutors ساخته شده به بیان چگونگی بکارگیری از Illustrator برای اینگونه طراحی ها خواهد پرداخت تا شما را با چگونگی ان ...

دانلود 28
157.24 MB
رایگان
Lynda Illustrator CC One on One Mastery

Lynda Illustrator CC One on One ...

فیلم آموزشی Illustrator CC One on One ، آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC می باشد که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان آن قرار گرفته ...

دانلود 241
1.60 GB
رایگان
Lynda Illustrator CC One on One Intermediate

Lynda Illustrator CC One on One ...

فیلم آموزشی Illustrator CC One on One ، آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC می باشد که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان آن قرار گرفته ...

دانلود 186
2.83 GB
رایگان
Lynda Illustrator CC 2015 One on One Fundamentals

Lynda Illustrator CC 2015 One o ...

فیلم آموزشی Illustrator CC One on One ، آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC می باشد که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان آن قرار گرفته ...

دانلود 289
2.76 GB
رایگان
Lynda Illustrator Cc 2015 Essential Training

Lynda Illustrator Cc 2015 Essen ...

Illustrator CC Essential Training 2015 ، فیلم آموزشی آشنایی با نرم افزار ایلیستریتور 2015 می باشد که برای علاقمندان کار و استفاده از این نرم افزار ، ت ...

دانلود 207
1.04 GB
رایگان

بارگزاری