# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Ipswitch WS FTP Professional v12.6
24.78 MB 9 0
رایگان
2
FileZilla v3.28 x86
7.29 MB 14 0
رایگان
3
FileZilla v3.28 x64
7.52 MB 11 0
رایگان
4
Syncosoft FTP Pro v1.0
1.26 MB 13 0
رایگان
5
WinAgents TFTP Server v4.0.0.460
4.32 MB 13 0
رایگان
6
Toxsoft NextFTP v4.81
1.08 MB 8 0
رایگان
7
Titan FTP Server v5.26 Build 361
7.11 MB 11 0
رایگان
8
Titan FTP Server Enterprise Edition v7.0.0.828
8.65 MB 15 0
رایگان
9
Titan FTP Server Enterprise Edition v6.00.0492
10.41 MB 11 0
رایگان
10
Titan FTP Server Enterprise Edition v4.05.252
6.24 MB 9 0
رایگان
11
IDM UltraFTP v17.10.0.15 x32
33.11 MB 13 0
رایگان
12
IDM UltraFTP v17.10.0.15 x64
36.80 MB 31 0
رایگان
13
BitComet 1.47
15.96 MB 20 0
رایگان
14
FileZilla 3.27.1 x86
7.29 MB 24 0
رایگان
15
FileZilla 3.27.1 x64
7.52 MB 22 1
رایگان
16
FileZilla 3.27.0.1 Final X32
7.26 MB 34 0
رایگان
17
FileZilla 3.27.0.1 Final X64
7.49 MB 36 0
رایگان
18
IDM UltraFTP v17.0.0.70 X64
36.27 MB 34 0
رایگان
19
IDM UltraFTP v17.0.0.70
32.59 MB 32 0
رایگان
20
Turbosoft TurboFTP v5.60.Build.642
10.16 MB 31 0
رایگان
21
Turbosoft TurboFTP v6.30.980
9.40 MB 31 0
رایگان
22
Turbosoft TurboFTP SDK v1.42.Build.629
4.07 MB 28 0
رایگان
23
Turbosoft TurboFTP v4.50 Build 420
3.88 MB 32 0
رایگان
24
VanDyke VShell Server With Ftps v3.8.1.188 X32
24.16 MB 39 0
رایگان
25
VanDyke VShell Server With Ftps v3.8.1.188 X64
24.28 MB 34 0
رایگان
Ipswitch WS FTP Professional v12.6

Ipswitch WS FTP Professional v1 ...

نرم افزار Ipswitch WS_FTP Professional یک راه سریع و آسان برای تبادل اطلاعات در اینترنت است. با توجه به اطلاعات زیادی که امروزه در حال جابجایی است، مد ...

24.78 MB
رایگان
FileZilla v3.28 x86

FileZilla v3.28 x86

FileZilla نرم افزاری جهت مدیریت FTP و آپلود و دانلود فایل از آن می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که فایل های خود را به راحتی و با اتصال به ...

7.29 MB
رایگان
FileZilla v3.28 x64

FileZilla v3.28 x64

FileZilla نرم افزاری جهت مدیریت FTP و آپلود و دانلود فایل از آن می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که فایل های خود را به راحتی و با اتصال به ...

7.52 MB
رایگان
Syncosoft FTP Pro v1.0

Syncosoft FTP Pro v1.0

The ability to share information throughout your organization is essential in today's business environment. With the explosion of content ...

1.26 MB
رایگان
Titan FTP Server Enterprise Edition v6.00.0492

Titan FTP Server Enterprise Edi ...

An enterprise class FTP Server that facilitates secure file transfers through SSL or SFTP Server capability. Titan FTP Server ...

10.41 MB
رایگان
Titan FTP Server Enterprise Edition v4.05.252

Titan FTP Server Enterprise Edi ...

Titan FTP Server is an enterprise class server product for storing and sharing files. With unparalleled performance and scalability, ...

6.24 MB
رایگان
IDM UltraFTP v17.10.0.15 x32

IDM UltraFTP v17.10.0.15 x32

UltraFTP یک کلاینت اف تی است که براساس فریم ورک دیگر نرم افزارهای کاربردی IDM مانند UltraEdit و UltraCompare ساخته شده است تا در راستای راحتی کاربران، ...

33.11 MB
رایگان
IDM UltraFTP v17.10.0.15 x64

IDM UltraFTP v17.10.0.15 x64

UltraFTP یک کلاینت اف تی است که براساس فریم ورک دیگر نرم افزارهای کاربردی IDM مانند UltraEdit و UltraCompare ساخته شده است تا در راستای راحتی کاربران، ...

36.80 MB
رایگان
BitComet 1.47

BitComet 1.47

BitComet یکی از عمومی ترین و عالی ترین نرم افزارهای اشتراک فایل می باشد که با سرعتی بالا امکان انتقال فایل از 100MB تا چندین GB را برای شما فراهم می ک ...

15.96 MB
رایگان
FileZilla 3.27.1 x86

FileZilla 3.27.1 x86

FileZilla نرم افزاری جهت مدیریت FTP و آپلود و دانلود فایل از آن می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که فایل های خود را به راحتی و با اتصال به ...

7.29 MB
رایگان
FileZilla 3.27.1 x64

FileZilla 3.27.1 x64

FileZilla نرم افزاری جهت مدیریت FTP و آپلود و دانلود فایل از آن می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که فایل های خود را به راحتی و با اتصال به ...

دانلود 1
7.52 MB
رایگان
FileZilla 3.27.0.1 Final X32

FileZilla 3.27.0.1 Final X32

FileZilla نرم افزاری جهت مدیریت FTP و آپلود و دانلود فایل از آن می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که فایل های خود را به راحتی و با اتصال به ...

7.26 MB
رایگان
FileZilla 3.27.0.1 Final X64

FileZilla 3.27.0.1 Final X64

FileZilla نرم افزاری جهت مدیریت FTP و آپلود و دانلود فایل از آن می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که فایل های خود را به راحتی و با اتصال به ...

7.49 MB
رایگان
IDM UltraFTP v17.0.0.70 X64

IDM UltraFTP v17.0.0.70 X64

UltraFTP یک کلاینت اف تی است که براساس فریم ورک دیگر نرم افزارهای کاربردی IDM مانند UltraEdit و UltraCompare ساخته شده است تا در راستای راحتی کاربران، ...

36.27 MB
رایگان
IDM UltraFTP v17.0.0.70

IDM UltraFTP v17.0.0.70

UltraFTP یک کلاینت اف تی است که براساس فریم ورک دیگر نرم افزارهای کاربردی IDM مانند UltraEdit و UltraCompare ساخته شده است تا در راستای راحتی کاربران، ...

32.59 MB
رایگان
Turbosoft TurboFTP v5.60.Build.642

Turbosoft TurboFTP v5.60.Build. ...

TurboFTP is a secure FTP client program (supports FTP over SSL/TLS and SFTP over SSH2) for Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/2003. It allows you to tra ...

10.16 MB
رایگان
Turbosoft TurboFTP SDK v1.42.Build.629

Turbosoft TurboFTP SDK v1.42.Bu ...

TurboFTP is a secure FTP client program (supports FTP over SSL/TLS and SFTP over SSH2) for Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/2003. It allows you to tra ...

4.07 MB
رایگان
Turbosoft TurboFTP v4.50 Build 420

Turbosoft TurboFTP v4.50 Build ...

TurboFTP is a secure FTP client with a wealth of features. It supports secure FTP over SSL or TLS and SFTP over SSH2. The built-in Folder Synchronizer ...

3.88 MB
رایگان
VanDyke VShell Server With Ftps v3.8.1.188 X32

VanDyke VShell Server With Ftps ...

In a network environment where you are confronted daily with new security threats to fight with limited resources, you need technology that ...

24.16 MB
رایگان
VanDyke VShell Server With Ftps v3.8.1.188 X64

VanDyke VShell Server With Ftps ...

In a network environment where you are confronted daily with new security threats to fight with limited resources, you need technology that ...

24.28 MB
رایگان

بارگزاری